Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Sol·licitud alta matrícula assistència Llar d'infants Municipal

Descripció

Servei públic municipal de Llar d'Infants

Característiques del servei

La Llar d'Infants és un servei públic municipal adreçat als infants de zero a tres anys, fills de residents al municipi, per tal de prestar-los el servei d’educació infantil.

La Llar d'Infants oferirà als usuaris serveis d’atenció educativa (de conformitat amb la normativa sectorial aplicable), de menjador i d’acolliment.


Forma de gestió

La forma de gestió és serà directa, mitjançant prestació del servei amb personal propi, que implica que l’Ajuntament de Móra la Nova s’obliga a la gestió i explotació d’un servei, aporta els mitjans personals, materials i tècnics necessaris.


Obres, béns i instal·lacions necessaris

La Llar d'Infants estarà ubicada en l’equipament municipal construït amb aquesta finalitat situat a la prolongació del C. Del Sòl (sector S-17), i organitzat per donar compliment als requeriments del Decret 282/2006, pel qual es regulen el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres. Els espais contemplats són:

- 3 aules.
- 1 sala polivalent.
- Cuina i sala de preparació d’aliments.
- Pati d’esbarjo a l’aire lliure.
- Espai per a tasques d’administració i coordinació docent.
- Cambra higiènica per al personal.


Destinataris

La Llar d'Infants és un servei públic municipal adreçat als infants de zero a tres anys, fills de residents al municipi, per tal de prestar-los el servei d’educació infantil.


Requisits d'accés al servei

La Llar d'Infants és un servei públic municipal adreçat als infants de zero a tres anys, fills de residents al municipi, per tal de prestar-los el servei d’educació infantil.


Com es fa la petició
  • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
  • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar

La sol·licitud es realitzarà mitjançant la presentació del model normalitzat.


Mitjans de pagament
  • Domiciliació bancària
Informació de contacte
Unitat prestadora del servei:
Persona responsable:
Adreça:
Telèfon:
Correu electrònic:

Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Sol·licitud matrícula Llar d'infants Municipal
 Procediment: Sol·licitud alta matrícula assistència Llar d'infants Municipal
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades  i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:

Responsable:

AJUNTAMENT DE MORA LA NOVA - Carrer Major 88, 43770 Móra la Nova (TARRAGONA).

Delegat de Protecció de Dades: 

dpo@lamoralanova.cat

Finalitat:

Gestió inscripció del menor en la llar, així com la gestió dels representats d’ells i dels seus autoritzats.

Legitimació:

les dades seran necessàries per poder prestar el servei.

Conservació:

Les dades serán conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat mencionada, respectant en tot cas el que determini la normativa d’arxiu aplicable.

Destinataris:

El Responsable podrà comunicar a les autoritats competents en la matèria.

Drets:

Les persones sol·licitants poden revocar el consentiment exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre del Carrer Major 88, 43770 Móra la Nova (TARRAGONA) o al Delegat de Protecció de Dades dpo@moralanova.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.  

Reclamació:

Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).