Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Sol·licitud alta matrícula assistència Escola Municipal d'Arts Plàstiques i Disseny

Descripció

Podeu trobar informació sobre el servei de l'Escola d’art i disseny Josep Casadó a: https://agora.xtec.cat/eamoralanova/


Destinataris
 • Ciutadania

Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar

La sol·licitud es realitzarà mitjançant la presentació del model normalitzat, adjuntant la següent documentació:

 • Inscripció RALCC (en cas de modalitat de matrícula oficial)
 • Justificant de la transferència bancària

En qualsevol cas, en tramitar la sol·licitud, es podrà incorporar la següent documentació (no caldrà lliurar-la posteriorment a l'Escola):

 • DNI alumne
 • DNI Pare/Mare o Tutor/a (en cas d'alumnat menor)
 • TSI (Targeta Sanitària)
 • ALTRES (qualsevol altra documentació, si escau)


Preu del servei

El pagament de la prestació del servei s'haurà d'efectuar mitjançant transferència bancària al compte amb IBAN ES27 2100 0180 8302 0019 0077 (en el concepte de la transferencia cal posar el nom i cognoms de l’alumne).

Ordenança

Ordenança fiscal núm. 25T, taxa de la prestació de serveis per l'escola municipal d'arts plàstiques i disseny (Escola d'Arts).


Mitjans de pagament
 • Transferència bancària
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Secretaria acadèmica

Persona responsable: Albert Lleberia Calanda

Telèfon: 977 40 05 23

Horari d'atenció:

 • Tardes: Dilluns a divendres de 15 a 19 h.
 • Matins: Dimarts i dimecres de 10 a 13 h.

Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Sol·licitud matrícula Escola d'Arts
 Procediment: Sol·licitud alta matrícula assistència Escola Municipal d'Arts Plàstiques i Disseny
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades  i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:

Responsable:

AJUNTAMENT DE MORA LA NOVA - Carrer Major 88, 43770 Móra la Nova (TARRAGONA).

Delegat de Protecció de Dades: 

dpo@lamoralanova.cat

Finalitat:

Gestió inscripció del menor en la llar, així com la gestió dels representats d’ells i dels seus autoritzats.

Legitimació:

Les dades seran necessàries per poder prestar el servei.

Conservació:

Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat mencionada, respectant en tot cas el que determini la normativa d’arxiu aplicable.

Destinataris:

El Responsable podrà comunicar a les autoritats competents en la matèria.

Drets:

Les persones sol·licitants poden revocar el consentiment exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre del Carrer Major 88, 43770 Móra la Nova (TARRAGONA) o al Delegat de Protecció de Dades dpo@moralanova.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.  

Reclamació:

Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).