El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Participació ciutadana
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Assistència per portar a terme un mecanisme de participació ciutadana  Des del 14/07/2022 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència per portar a terme un mecanisme de... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència per portar a terme un mecanisme de participació ciutadana .
Assistència i assessorament en participació ciutadana  Des del 14/07/2022 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència en assessorament puntual en matèria de... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència en assessorament puntual en matèria de participació ciutadana