Participació ciutadana
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Assistència per portar a terme un mecanisme de participació ciutadana  Des del 14/07/2022 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència per portar a terme un mecanisme de... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència per portar a terme un mecanisme de participació ciutadana .
Assessorament puntual en matèria de participació ciutadana  Des del 14/07/2022 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència en assessorament puntual en matèria de... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència en assessorament puntual en matèria de participació ciutadana