Subvencions, beques i premis
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Tipus B  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens... L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Sol·licitud i justificació Tipus A  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens... L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.
Subvencions publicacions locals i comarcals 2021 per a ens locals  Des del 05/08/2021 fins al 30/12/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions pel foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l’any 202. Ens locals.
Subvencions foment de l’emprenedoria 2021  Des del 24/06/2021 fins al 30/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria, exercici 2021.
Pla d'Acció Municipal - PAM 2017  Des del 22/10/2015 La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la... La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos duguin a terme actuacions dins de diferents programes.
XVII Premi Iniciativa Medi Ambient  Des del 19/06/2021 fins al 30/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions del XVII Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2021.
Subvencions allotjament empresarial 2021  Des del 11/06/2021 fins al 16/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial, exercici 2021.
Programa Genius, ajuts d'estades professionals a l'estranger 2021  Des del 21/07/2021 fins al 20/08/2021 Convocatòria de subvencions destinades al programa GENIUS, de concessió d'ajudes a persones... Convocatòria de subvencions destinades al programa GENIUS, de concessió d'ajudes a persones desocupades postgraduades per a la realització d'estades professionals a l'estranger, any 2021.
Subvencions productes agroalimentaris i artesans de qualitat 2021 per a ens públics  Des del 29/07/2021 fins al 30/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a Productes agroalimentaris i artesans de qualitat, exercici 2021, per a ens públics.
Subvencions prevenció d’incendis forestals - ADFs, 2021.  Des del 08/07/2021 fins al 30/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, ADF, exercici 2021.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Sol·licitud i justificació Tipus B  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens... L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.
Premis INJUè Emprèn dipta.cat  Des del 02/09/2021 fins al 20/09/2021 Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn... Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat, 2021.
Projecte Joves Emprèn Rural 2021  Des del 18/09/2021 fins al 30/09/2021 Convocatòria reguladora del procediment administratiu del projecte Joves Emprèn Rural, 2021, per... Convocatòria reguladora del procediment administratiu del projecte Joves Emprèn Rural, 2021, per a la promoció de l’autoocupació i l’emprenedoria col·lectiva de les persones joves no ocupades ni integrades al sistema formatiu.
Subvencions cofinançament PECT 2021 per a persones jurídiques  Des del 12/08/2021 fins al 30/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH.
Subvencions animals domèstics 2021  Des del 07/07/2021 fins al 30/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, exercici 2021.
Subvencions promoció turística 2021  Des del 29/07/2021 fins al 30/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, exercici 2021
Subvencions cofinançament PECT 2021 per a ens locals  Des del 12/08/2021 fins al 30/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Tipus C  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens... L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.
Subvencions escoles municipals de música, dansa, art i disseny 2020-2021.  Des del 19/06/2021 fins al 19/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2020-2021
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Tramitació d'emergència  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens... L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.
Subvencions activitats esportives singulars 2021  Des del 24/06/2021 fins al 23/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona, exercici 2021.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Sol·licitud i justificació Tipus C  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens... L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.
Subvencions per desenvolupar polítiques municipals d'habitatge - Línies c  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 Subvencions d'Inversions en els habitatges de propietat municipal o cedits als municipis per a... Subvencions d'Inversions en els habitatges de propietat municipal o cedits als municipis per a destinar-los a desenvolupar polítiques socials d’habitatge.
Subvencions publicacions locals i comarcals 2021 per a persones físiques i jurídiques  Des del 05/08/2021 fins al 30/12/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions pel foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l’any 2021, per a persones físiques i jurídiques.
Subvencions transició energètica i acció climàtica 2021  Des del 21/05/2021 fins al 16/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, exercici 2021.
Subvencions projectes i activitats culturals singulars per a ens locals 2021  Des del 10/06/2021 fins al 09/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, exercici 2021.
Subvencions projectes d’interès cultural per a microempreses i autònoms 2021  Des del 05/08/2021 fins al 06/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a microempreses i a professionals autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural, exercici 2021.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Sol·licitud i justificació tramitació d'emergència  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens... L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Tipus A  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens... L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.
Subvencions per al finançament dels interessos de préstecs 2021  Des del 05/08/2021 fins al 19/10/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini , any 2021.
Premi Biennal d’Art Diputació de Tarragona 2021  Des del 17/05/2021 fins al 18/06/2021 Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió del Premi Biennal d’Art... Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió del Premi Biennal d’Art Diputació de Tarragona, any 2021.
Subvencions activitats culturals o d’interès ciutadà per a entitats i persones 2021  Des del 24/06/2021 fins al 23/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions a entitats o persones per a activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, exercici 2021.
Premis Emprèn 9a edició  Des del 22/07/2021 fins al 20/08/2021 Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió de la 9a edició Premis... Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió de la 9a edició Premis Emprèn, any 2021.
Subvencions per desenvolupar polítiques municipals d'habitatge - Línies a i b  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 Subvencions d'Inversions en els habitatges de propietat municipal o cedits als municipis per a... Subvencions d'Inversions en els habitatges de propietat municipal o cedits als municipis per a destinar-los a desenvolupar polítiques socials d’habitatge.
Subvencions activitats socials 2021  Des del 24/06/2021 fins al 23/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a entitats i fundacions de caràcter social, per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, exercici 2021.
Subvencions salut pública 2021  Des del 21/05/2021 fins al 18/06/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, exercici 2021.
Pla d'Acció Municipal - PAM 2019  Des del 05/11/2019 La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la... La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos realitzin actuacions dins de diferents programes.
Subvencions centres d’ensenyament especial 2021  Des del 24/06/2021 fins al 23/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel departament d’Ensenyament, destinats a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries, exercici 2021.
Premi Jordi Cartanyà, any 2021  Des del 18/09/2021 fins al 02/11/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del Premi Jordi Cartanyà, any 2021.
Subvencions productes agroalimentaris i artesans de qualitat 2021 per a entitats privades  Des del 29/07/2021 fins al 30/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a Productes agroalimentaris i artesans de qualitat, exercici 2021, per a entitats privades.
Pla d'Acció Municipal - PAM 2018  Des del 02/07/2019 La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la... La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos realitzin actuacions dins de diferents programes.
Designació de membres de Jurats de Premis  Des del 04/11/2015 Designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments... Designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments esl seus tècnics, especialistes en matèries especifiques, per a formar part de jurats i tribunals.