El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Subvencions, beques i premis
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions per a activitats i actuacions estratègiques per a ens locals 2024  Des del 03/04/2024 fins al 15/07/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions destinades a ens locals per a activitats i actuacions estratègiques, any 2024.
Subvencions per a la protecció i millora del medi ambient, línia 1 execució de projectes 2024  Des del 16/05/2024 fins al 01/07/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la protecció i millora del medi ambient, corresponent a la línia 1 per a l'execució de projectes, any 2024.
Subvencions per a la conservació i millora d'espais naturals (CET/EI), línia 1 actuacions de conservació i millora 2024  Des del 30/04/2024 fins al 01/07/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions a Centres Especials de Treball d'iniciativa social i empreses d'inserció sociolaboral, corresponent a la línia 1, per a les actuacions de conservació i millora d'espais naturals, any 2024.
Subvencions destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà per a entitats 2024  Des del 09/05/2024 fins al 10/06/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a persones jurídiques privades sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona per a inversions en equipaments culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables i en elements patrimonials, any 2024.
Subvencions per a la protecció i millora del medi ambient, línia 2 redacció de projectes executius 2024  Des del 16/05/2024 fins al 01/07/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la protecció i millora del medi ambient, corresponent a la línia 2 per a la redacció de projectes executius, any 2024.
Subvencions per a publicacions locals i comarcals 2024  Des del 03/04/2024 fins al 02/09/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona, any 2024.
Subvencions per a la conservació i millora d'espais naturals (CET/EI), línia 2 actuacions de manteniment 2024  Des del 30/04/2024 fins al 01/07/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions a Centres Especials de Treball d'iniciativa social i empreses d'inserció sociolaboral corresponent a la línia 2 per a les actuacions de manteniment d'espais naturals, any 2024.
Subvencions per a activitats i actuacions estratègiques per a entitats 2024  Des del 03/04/2024 fins al 15/07/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions destinades a entitats per a activitats i actuacions estratègiques, any 2024.
Pla d'Acció Municipal - PAM 2019  Des del 05/11/2019 fins al 31/12/2025 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de les subvencions corresponents al PAM 2019
Subvencions per a publicacions periòdiques locals i comarcals 2024  Des del 01/03/2024 fins al 30/04/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal editades durant l'any 2023.
Programa Genius, ajuts d’estades professionals a l’estranger 2024  Des del 03/05/2024 fins al 13/09/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions destinades al... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions destinades al programa GENIUS, d'ajuts a persones demandants d'ocupació per a la realització d'estades professionals a l'estranger, any 2024.
Subvencions prevenció d’incendis forestals 2024  Des del 16/05/2024 fins al 01/07/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, ADF, any 2024.
Pla d'Acció Municipal - PAM 2018  Des del 02/07/2019 fins al 31/12/2024 La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la... La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos realitzin actuacions dins de diferents programes.
Assistència en la designació de membres de Jurats de Premis  Des del 04/11/2015 Designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments... Designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments esl seus tècnics, especialistes en matèries especifiques, per a formar part de jurats i tribunals.
Subvencions animals domèstics 2024  Des del 16/05/2024 fins al 01/07/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions destinades a la realització d'actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, any 2024.