Subvencions, beques i premis
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions transició energètica i acció climàtica 2022  Des del 30/03/2022 fins al 16/05/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, exercici 2022.
Subvencions productes agroalimentaris i artesans de qualitat 2022 per a entitats privades  Des del 28/06/2022 fins al 29/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a entitats privades, any 2022 .
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, tipus A 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, tipus A. Any 2022.
Subvencions activitats esportives singulars 2022  Des del 15/06/2022 fins al 14/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona, any 2022.
Pla d'Acció Municipal - PAM 2017  Des del 22/10/2015 La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la... La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos duguin a terme actuacions dins de diferents programes.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, tipus B 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, tipus B. Any 2022
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tipus A 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals. Procediment que possibilita la sol·licitud i la justificació de subvencions del tipus A. Any 2022.
Subvencions activitats culturals o d’interès ciutadà per a entitats i persones 2022  Des del 15/06/2022 fins al 14/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona, any 2022.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tipus B 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals. Procediment que possibilita la sol·licitud i la justificació de subvencions del tipus B. Any 2022.
Subvencions projectes d’interès cultural per a microempreses i autònoms 2022  Des del 18/06/2022 fins al 18/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural, per a projectes d’interès cultural (any 2022)
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, tramitació d'emergència 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, per actuacions executades mitjançant contractacions d'emergència, any 2022.
Subvencions activitats socials 2022  Des del 15/06/2022 fins al 14/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2022.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tipus C 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals. Procediment que possibilita la sol·licitud i la justificació de subvencions del tipus C. Any 2022.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, tipus C 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, tipus C. Any 2022.
Subvencions promoció turística 2022  Des del 28/06/2022 fins al 29/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, exercici 2022.
Subvencions per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia C 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions per a desenvolupar... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia C. Any 2022.
Subvencions productes agroalimentaris i artesans de qualitat 2022 per a ens públics  Des del 28/06/2022 fins al 29/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens públics, any 2022.
Subvencions per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia A 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions per a desenvolupar... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia A 2022.
Subvencions per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia B 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions per a desenvolupar... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia B. Any 2022.
Subvencions escoles municipals de música, dansa, art i disseny 2021-2022  Des del 28/06/2022 fins al 27/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona (curs 2021-2022)
XVIII Premi Iniciativa Medi Ambient  Des del 01/06/2022 fins al 30/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del XVIII Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2022.
Subvencions centres d’ensenyament especial 2022  Des del 28/06/2022 fins al 27/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d’Ensenyament, destinades a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries (any 2022).
Pla d'Acció Municipal - PAM 2019  Des del 05/11/2019 La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la... La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos realitzin actuacions dins de diferents programes.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tramitació d'emergència 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, any 2022. Procediment que possibilita la sol·licitud i la justificació de subvencions per actuacions executades mitjançant contractacions d'emergència.
Subvencions allotjament empresarial 2022  Des del 28/06/2022 fins al 01/08/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial i creació i/o manteniment d’espais de prototipatge i fabricació digital de l’any 2022.
Premis Emprèn 10a edició  Des del 28/06/2022 fins al 01/08/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis Emprèn 10a edició, any... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis Emprèn 10a edició, any 2022.
Pla d'Acció Municipal - PAM 2018  Des del 02/07/2019 La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la... La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos realitzin actuacions dins de diferents programes.
Designació de membres de Jurats de Premis  Des del 04/11/2015 Designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments... Designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments esl seus tècnics, especialistes en matèries especifiques, per a formar part de jurats i tribunals.