El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Subvencions, beques i premis
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals 2023  Des del 21/02/2023 fins al 20/03/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, any 2023.
Subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a entitats privades, línia 1 distintiu de qualitat 2023  Des del 09/08/2023 fins al 22/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a entitats privades, any 2023, línia 1 relativa a accions de difusió dels productes amb distintiu DOP, DOQ, DO, IGP, MQ.
Subvencions per a la prevenció d'incendis forestals i residus, línia 2 residus 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a la prevenció d'incendis forestals i residus, línia 2 residus, any 2023.
Subvencions centres d’ensenyament especial 2023  Des del 30/05/2023 fins al 30/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a a centres privats d'ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d'Ensenyament, destinades a ajudar alumnes en règim d'escolarització ordinària, no compartida, per a l'assistència a activitats extraescolars i complementàries, any 2023
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, biomassa, tipus 2.1, potència de 10 kW a 40 kW 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, biomassa, tipus 2.1, potència de 10 kW a 40 kW, exercici 2023
Pla d'Acció Municipal - PAM 2017  Des del 22/10/2015 La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la... La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos duguin a terme actuacions dins de diferents programes.
Subvencions per al foment de l'ocupació 2023  Des del 27/04/2023 fins al 02/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al foment de l'ocupació, any 2023.
Subvencions per a activitats i actuacions estratègiques per a ens locals 2023  Des del 04/02/2023 fins al 31/10/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions destinades a ens locals per a activitats i actuacions estratègiques, any 2023.
Beques per a alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de la Diputació de Tarragona  Des del 08/06/2023 fins al 14/07/2023 Procediment administratiu per a la concessió de beques a l'alumnat de les Escoles de Música i... Procediment administratiu per a la concessió de beques a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de la Diputació de Tarragona.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tipus A 2023  Des del 26/04/2023 fins al 26/05/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, any 2023. Procediment que possibilita la sol·licitud i, si escau, la justificació de subvencions del tipus A.
Subvencions PAM 2023 Programa despeses corrents  Des del 03/10/2022 fins al 28/10/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de les subvencions corresponents al programa de despeses corrents de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2023.
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, biomassa, tipus 2.3, potència superior a 100 kW 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, biomassa, tipus 2.3, potència superior a 100 kW, exercici 2023
XIX Premi Iniciativa Medi Ambient, projectes de sostenibilitat urbana 2023  Des del 02/06/2023 fins al 02/10/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del XIX Premi Iniciativa Medi Ambient en la categoria de projectes de sostenibilitat urbana, any 2023
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.9, altres 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.9, altres, exercici 2023
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.8, tecnologies 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.8, tecnologies, exercici 2023
Premi Jordi Cartanyà 2023  Des del 09/08/2023 fins al 22/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del Premi Jordi Cartanyà, any 2023.
Subvencions per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, línia 3 DEAs 2023  Des del 21/02/2023 fins al 20/03/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, línia 3 DEAs, any 2023.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tipus B 2023  Des del 26/04/2023 fins al 26/05/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, any 2023. Procediment que possibilita la sol·licitud i, si escau, la justificació de subvencions del tipus B.
Subvencions per a la protecció i millora del medi ambient, línia 1 execució de projectes 2023  Des del 02/06/2023 fins al 03/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la protecció i millora del medi ambient, corresponent a la línia 1 per a execució de projectes, any 2023
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, biomassa, tipus 2.2, potència de 41 kW a 100 kW 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, biomassa, tipus 2.2, potència de 41 kW a 100 kW, exercici 2023
Subvencions per al finançament dels interessos de préstecs 2023  Des del 02/08/2023 fins al 20/10/2023 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini, any 2023.
Subvencions per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública 2023  Des del 02/06/2023 fins al 03/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública, any 2023
Premi Biennal d’Art Diputació de Tarragona 2023  Des del 03/04/2023 fins al 02/05/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, del Premi Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona corresponent a l'any 2023.
Subvencions PAM 2023 Programa sanejament finances - amortització de préstecs  Des del 03/10/2022 fins al 28/10/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de les subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini, de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2023.
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.4, climatització 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.4, climatització, exercici 2023
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.7, estacions bombeig 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.7, estacions bombeig, exercici 2023
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.1, energies renovables 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC tipus 1.1, energies renovables, exercici 2023.
Subvencions activitats culturals o d’interès ciutadà per a entitats 2023.  Des del 30/05/2023 fins al 30/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2023
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.2, enllumenat 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.2, enllumenat, exercici 2023
Subvencions per a publicacions periòdiques locals i comarcals 2023  Des del 11/07/2023 fins al 10/08/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal editades durant l'any 2022.
Beques per a alumnat de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona  Des del 09/06/2023 fins al 14/07/2023 Procediment administratiu per a la concessió de beques a l'alumnat de les Escoles d'Art i Disseny... Procediment administratiu per a la concessió de beques a l'alumnat de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona.
Subvencions escoles municipals de música, dansa, art i disseny 2022-2023  Des del 04/02/2023 fins al 03/03/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d'art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona (curs 2022-2023)
Subvencions projectes i activitats culturals singulars per a ens locals 2023  Des del 04/02/2023 fins al 03/03/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular, any 2023.
Subvencions de promoció turística, línia 1 actuacions conjuntes entre diversos ens locals  Des del 09/08/2023 fins al 22/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, exercici 2023, línia 1 destinada a ínia actuacions conjuntes entre diversos ens locals.
Subvencions per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, línia 2 piscines 2023  Des del 21/02/2023 fins al 20/03/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, línia 2 piscines, any 2023
Pla d'Acció Municipal - PAM 2018  Des del 02/07/2019 La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la... La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos realitzin actuacions dins de diferents programes.
Assistència en la designació de membres de Jurats de Premis  Des del 04/11/2015 Designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments... Designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments esl seus tècnics, especialistes en matèries especifiques, per a formar part de jurats i tribunals.
Subvencions destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà per a entitats 2023  Des del 02/06/2023 fins al 03/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats, sense ànim de lucre, de la demarcació de Tarragona per a inversions en equipaments culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables i en elements patrimonials, any 2023
Subvencions allotjament empresarial 2023  Des del 06/04/2023 fins al 02/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d'accions de foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial i creació i/o manteniment d'espais de prototipatge i fabricació digital de l'any 2023.
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.5, substitució vehicles 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.5, substitució vehicles, exercici 2023
Subvencions projectes culturals per a empreses i autònoms/es 2023  Des del 09/06/2023 fins al 10/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural, per a projectes singulars d'interès cultural, any 2023
Subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens de dret públic, línia 2 singulars i/o valor implícit afegit 2023  Des del 09/08/2023 fins al 22/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens de dret públic, any 2023, línia 2 relativa a accions de difusió de productes singulars i/o amb valor afegit.
Subvencions de promoció turística, línia 2 actuacions derivades de plans estratègics  Des del 09/08/2023 fins al 22/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, exercici 2023, línia 2 destinada a actuacions derivades de plans estratègics
Subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a entitats privades, línia 2 singulars i/o valor implícit afegit 2023  Des del 09/08/2023 fins al 22/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a entitats privades, any 2023, línia 2 relativa a accions de difusió de productes singulars i/o amb valor afegit.
Subvencions activitats esportives singulars 2023  Des del 30/05/2023 fins al 30/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions destinades a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona, any 2023
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tipus C 2023  Des del 26/04/2023 fins al 26/05/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, any 2023. Procediment que possibilita la sol·licitud i, si escau, la justificació de subvencions del tipus C.
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.6, ampliació vehicles 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.6, ampliació vehicles, exercici 2023
Subvencions per a la conservació i millora d'espais naturals (CET/EI), línia 2 actuacions de manteniment 2023  Des del 02/06/2023 fins al 03/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions a Centres especials de treball i empreses d'inserció per a la conservació i millora d'espais naturals corresponent a la línia 2 d'actuacions de manteniment, any 2023.
Programa Genius, ajuts d’estades professionals a l’estranger 2023  Des del 20/04/2023 fins al 08/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions destinades al... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions destinades al programa GENIUS, d'ajudes a persones desocupades postgraduades per a la realització d'estades professionals a l'estranger, any 2023.
Subvencions de promoció turística, línia 3 difusió online i pàgines web  Des del 09/08/2023 fins al 22/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, exercici 2023, línia 3 destinada a difusió online i pàgines web.
Premis INJUè Emprèn dipta.cat 2023-2024  Des del 24/06/2023 fins al 15/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat,... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat, 2023-2024
Subvencions activitats socials 2023  Des del 30/05/2023 fins al 30/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2023
Subvencions per a la prevenció d'incendis forestals i residus, línia 1 prevenció d'incendis forestals 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a la prevenció d'incendis forestals i residus, línia 1 prevenció d'incendis forestals, any 2023.
Subvencions per a activitats i actuacions estratègiques per a entitats 2023  Des del 30/05/2023 fins al 02/10/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions destinades a entitats per a activitats i actuacions estratègiques, any 2023
Subvencions per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, línia 1 platges 2023  Des del 21/02/2023 fins al 20/03/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, línia 1 platges, any 2023.
Subvencions per a la protecció i millora del medi ambient, línia 2 redacció de projectes executius 2023  Des del 02/06/2023 fins al 03/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la protecció i millora del medi ambient, corresponent a la línia 2 per a la redacció de projectes executius, any 2023
Subvencions cofinançament PECT 2023  Des del 09/05/2023 fins al 09/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'ens locals d'aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de les convocatòries regulades per l'Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril del DGAPH, o la Resolució PRE/2266/2019, de 14 d'agost. Ens locals, anualitat 2023.
Subvencions animals domèstics 2023  Des del 02/06/2023 fins al 03/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a la realització d'actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, any 2023
Subvencions per a la conservació i millora d'espais naturals (CET/EI), línia 1 actuacions de conservació i millora 2023  Des del 02/06/2023 fins al 03/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions a Centres Especials de Treball d'iniciativa social i empreses d'inserció sociolaboral, per la conservació i millora d'espais naturals, en règim de concurrència competitiva, exercici 2023.
Subvencions prevenció d'incendis forestals 2023  Des del 02/06/2023 fins al 03/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, ADF per l'exercici 2023
Subvencions de promoció turística, línia 4 distintius de qualitat de platges  Des del 09/08/2023 fins al 22/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, exercici 2023, línia 4 destinada a distintius de qualitat de platges.
Subvencions per al foment de l’emprenedoria 2023  Des del 26/05/2023 fins al 07/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d'actuacions de foment de l’emprenedoria, any 2023.
Subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens de dret públic, línia 1 distintiu de qualitat 2023  Des del 09/08/2023 fins al 22/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens de dret públic, any 2023, línia 1 relativa a accions de difusió dels productes amb distintiu DOP, DOQ, DO, IGP, MQ.
Subvencions PAM 2023 Programa inversions - adquisicions.  Des del 03/10/2022 fins al 28/10/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de les subvencions corresponents al programa d'inversions per adquisicions de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2023.
XIX Premi Iniciativa Medi Ambient, projectes en el medi natural i rural 2023  Des del 02/06/2023 fins al 02/10/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del XIX Premi Iniciativa Medi Ambient en la categoria de projectes en el medi natural i rural, any 2023
Subvencions per a publicacions locals i comarcals 2023  Des del 01/07/2023 fins al 01/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona, any 2023.
Premis Emprèn 11ª edició  Des del 20/04/2023 fins al 02/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis Emprèn 11a edició, any... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis Emprèn 11a edició, any 2023.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tramitació d'emergència 2023  Des del 26/04/2023 fins al 26/05/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, any 2023. Procediment que possibilita la sol·licitud i, si escau, la justificació de subvencions per actuacions tramitades d'emergència.
Pla d'Acció Municipal - PAM 2019  Des del 05/11/2019 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de les subvencions corresponents al PAM 2019
Subvencions PAM 2023 Programa inversions - obres.  Des del 03/10/2022 fins al 28/10/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de les subvencions corresponents al programa d'inversions per obres de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2023.
Subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i animals domèstics 2023  Des del 21/02/2023 fins al 20/03/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a la gestió de plagues urbanes i animals domèstics, any 2023.
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.3, aïllaments 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.3, aïllaments, exercici 2023
Subvencions creació o millora d'espais multiserveis 2023  Des del 06/04/2023 fins al 02/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la creació o millora d'espais multiserveis, any 2023.