El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Premis
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Premis Emprèn 12a edició  Des del 29/06/2024 fins al 05/08/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis Emprèn 12a edició, any... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis Emprèn 12a edició, any 2024.
Assistència en la designació de membres de Jurats de Premis  Des del 04/11/2015 Designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments... Designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments esl seus tècnics, especialistes en matèries especifiques, per a formar part de jurats i tribunals.