El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Pressupost
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions PAM 2023 Programa despeses corrents  Des del 03/10/2022 fins al 28/10/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de les subvencions corresponents al programa de despeses corrents de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2023.