Pressupost
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions PAM 2022 Programa despeses corrents  Des del 01/10/2021 fins al 29/10/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del programa de despeses corrents de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2022.