Finançament


Filtrar per:    Operacions de crédit  | Tots els àmbits


Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions per al finançament dels interessos de préstecs 2021  Des del 05/08/2021 fins al 19/10/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini , any 2021.
Subvencions PAM 2022 Programa sanejament finances – amortització de préstecs  Des del 01/10/2021 fins al 29/10/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del programa de sanejament de les finances municipals de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2022.