Finançament


Filtrar per:    Tots els àmbits


Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions per al finançament dels interessos de préstecs 2022  Des del 04/08/2022 fins al 19/10/2022 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini, any 2022.