El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Finançament


Filtrar per:    Tots els àmbits


Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tipus A 2023  Des del 26/04/2023 fins al 26/05/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, any 2023. Procediment que possibilita la sol·licitud i, si escau, la justificació de subvencions del tipus A.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tramitació d'emergència 2023  Des del 26/04/2023 fins al 26/05/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, any 2023. Procediment que possibilita la sol·licitud i, si escau, la justificació de subvencions per actuacions tramitades d'emergència.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tipus B 2023  Des del 26/04/2023 fins al 26/05/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, any 2023. Procediment que possibilita la sol·licitud i, si escau, la justificació de subvencions del tipus B.
Subvencions per al finançament dels interessos de préstecs 2023  Des del 02/08/2023 fins al 20/10/2023 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini, any 2023.
Subvencions PAM 2023 Programa sanejament finances - amortització de préstecs  Des del 03/10/2022 fins al 28/10/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de les subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini, de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2023.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tipus C 2023  Des del 26/04/2023 fins al 26/05/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, any 2023. Procediment que possibilita la sol·licitud i, si escau, la justificació de subvencions del tipus C.