Operacions de crédit
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions per al finançament dels interessos de préstecs 2021  Des del 05/08/2021 fins al 19/10/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini , any 2021.