El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Medi Ambient i salut pública
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals 2023  Des del 21/02/2023 fins al 20/03/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, any 2023.
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.5, substitució vehicles 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.5, substitució vehicles, exercici 2023
Subvencions per a la prevenció d'incendis forestals i residus, línia 2 residus 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a la prevenció d'incendis forestals i residus, línia 2 residus, any 2023.
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, biomassa, tipus 2.1, potència de 10 kW a 40 kW 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, biomassa, tipus 2.1, potència de 10 kW a 40 kW, exercici 2023
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.6, ampliació vehicles 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.6, ampliació vehicles, exercici 2023
Subvencions per a la conservació i millora d'espais naturals (CET/EI), línia 2 actuacions de manteniment 2023  Des del 02/06/2023 fins al 03/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions a Centres especials de treball i empreses d'inserció per a la conservació i millora d'espais naturals corresponent a la línia 2 d'actuacions de manteniment, any 2023.
Subvencions per a la prevenció d'incendis forestals i residus, línia 1 prevenció d'incendis forestals 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a la prevenció d'incendis forestals i residus, línia 1 prevenció d'incendis forestals, any 2023.
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, biomassa, tipus 2.3, potència superior a 100 kW 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, biomassa, tipus 2.3, potència superior a 100 kW, exercici 2023
XIX Premi Iniciativa Medi Ambient, projectes de sostenibilitat urbana 2023  Des del 02/06/2023 fins al 02/10/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del XIX Premi Iniciativa Medi Ambient en la categoria de projectes de sostenibilitat urbana, any 2023
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.9, altres 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.9, altres, exercici 2023
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.8, tecnologies 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.8, tecnologies, exercici 2023
Subvencions per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, línia 1 platges 2023  Des del 21/02/2023 fins al 20/03/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, línia 1 platges, any 2023.
Subvencions per a la protecció i millora del medi ambient, línia 2 redacció de projectes executius 2023  Des del 02/06/2023 fins al 03/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la protecció i millora del medi ambient, corresponent a la línia 2 per a la redacció de projectes executius, any 2023
Subvencions per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, línia 3 DEAs 2023  Des del 21/02/2023 fins al 20/03/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, línia 3 DEAs, any 2023.
Subvencions per a la protecció i millora del medi ambient, línia 1 execució de projectes 2023  Des del 02/06/2023 fins al 03/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la protecció i millora del medi ambient, corresponent a la línia 1 per a execució de projectes, any 2023
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, biomassa, tipus 2.2, potència de 41 kW a 100 kW 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, biomassa, tipus 2.2, potència de 41 kW a 100 kW, exercici 2023
Subvencions per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública 2023  Des del 02/06/2023 fins al 03/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública, any 2023
Subvencions animals domèstics 2023  Des del 02/06/2023 fins al 03/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a la realització d'actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, any 2023
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.4, climatització 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.4, climatització, exercici 2023
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.7, estacions bombeig 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.7, estacions bombeig, exercici 2023
Subvencions per a la conservació i millora d'espais naturals (CET/EI), línia 1 actuacions de conservació i millora 2023  Des del 02/06/2023 fins al 03/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions a Centres Especials de Treball d'iniciativa social i empreses d'inserció sociolaboral, per la conservació i millora d'espais naturals, en règim de concurrència competitiva, exercici 2023.
Subvencions prevenció d'incendis forestals 2023  Des del 02/06/2023 fins al 03/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, ADF per l'exercici 2023
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.1, energies renovables 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC tipus 1.1, energies renovables, exercici 2023.
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.2, enllumenat 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.2, enllumenat, exercici 2023
XIX Premi Iniciativa Medi Ambient, projectes en el medi natural i rural 2023  Des del 02/06/2023 fins al 02/10/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del XIX Premi Iniciativa Medi Ambient en la categoria de projectes en el medi natural i rural, any 2023
Subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i animals domèstics 2023  Des del 21/02/2023 fins al 20/03/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a la gestió de plagues urbanes i animals domèstics, any 2023.
Subvencions per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, línia 2 piscines 2023  Des del 21/02/2023 fins al 20/03/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, línia 2 piscines, any 2023
Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.3, aïllaments 2023  Des del 21/02/2023 fins al 06/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 1.3, aïllaments, exercici 2023