Foment de l'activitat econòmica
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Premis INJUè Emprèn dipta.cat  Des del 02/09/2021 fins al 20/09/2021 Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn... Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat, 2021.
Premis Emprèn 9a edició  Des del 22/07/2021 fins al 20/08/2021 Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió de la 9a edició Premis... Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió de la 9a edició Premis Emprèn, any 2021.
Subvencions foment de l’emprenedoria 2021  Des del 24/06/2021 fins al 30/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria, exercici 2021.
Subvencions cofinançament PECT 2021 per a persones jurídiques  Des del 12/08/2021 fins al 30/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH.
Subvencions productes agroalimentaris i artesans de qualitat 2021 per a entitats privades  Des del 29/07/2021 fins al 30/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a Productes agroalimentaris i artesans de qualitat, exercici 2021, per a entitats privades.
Subvencions cofinançament PECT 2021 per a ens locals  Des del 12/08/2021 fins al 30/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH.
Subvencions allotjament empresarial 2021  Des del 11/06/2021 fins al 16/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial, exercici 2021.
Subvencions productes agroalimentaris i artesans de qualitat 2021 per a ens públics  Des del 29/07/2021 fins al 30/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a Productes agroalimentaris i artesans de qualitat, exercici 2021, per a ens públics.