Foment de l'activitat econòmica
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions foment de l'emprenedoria 2022  Des del 06/07/2022 fins al 01/08/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria, exercici 2022.
Subvencions creació o millora d'espais multiserveis 2022  Des del 06/07/2022 fins al 01/08/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la creació o millora d'espais multiserveis, any 2022.
Subvencions allotjament empresarial 2022  Des del 28/06/2022 fins al 01/08/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial i creació i/o manteniment d’espais de prototipatge i fabricació digital de l’any 2022.
Premis Emprèn 10a edició  Des del 28/06/2022 fins al 01/08/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis Emprèn 10a edició, any... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis Emprèn 10a edició, any 2022.