Aturada de serveis de la Seu:

Per tasques de manteniment en els sistemes informàtics, el dimecres 29 de novembre de 2023 de les 15:00h a les 21:00h, romandran inactius serveis i aplicacions de la Diputació, entre ells la Seu Electrònica.
El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Foment de l'activitat econòmica
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Premis Emprèn 11ª edició  Des del 20/04/2023 fins al 02/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis Emprèn 11a edició, any... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis Emprèn 11a edició, any 2023.
Subvencions cofinançament PECT 2023  Des del 09/05/2023 fins al 09/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'ens locals d'aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de les convocatòries regulades per l'Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril del DGAPH, o la Resolució PRE/2266/2019, de 14 d'agost. Ens locals, anualitat 2023.
Subvencions per al foment de l’emprenedoria 2023  Des del 26/05/2023 fins al 07/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d'actuacions de foment de l’emprenedoria, any 2023.
Subvencions creació o millora d'espais multiserveis 2023  Des del 06/04/2023 fins al 02/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la creació o millora d'espais multiserveis, any 2023.
Subvencions allotjament empresarial 2023  Des del 06/04/2023 fins al 02/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d'accions de foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial i creació i/o manteniment d'espais de prototipatge i fabricació digital de l'any 2023.