El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Promoció de l'ocupació
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Programa Genius, ajuts d’estades professionals a l’estranger 2024  Des del 03/05/2024 fins al 13/09/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions destinades al... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions destinades al programa GENIUS, d'ajuts a persones demandants d'ocupació per a la realització d'estades professionals a l'estranger, any 2024.
Subvencions per a projectes ocupacionals 2024  Des del 29/06/2024 fins al 05/08/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a projectes ocupacionals, any 2024.