El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Promoció de l'ocupació
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions per al foment de l'ocupació 2022  Des del 16/07/2022 fins al 16/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al foment de l'ocupació, any 2022.
Subvencions per al foment de l'ocupació 2023  Des del 27/04/2023 fins al 02/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al foment de l'ocupació, any 2023.
Programa Genius, ajuts d’estades professionals a l’estranger 2023  Des del 20/04/2023 fins al 08/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions destinades al... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions destinades al programa GENIUS, d'ajudes a persones desocupades postgraduades per a la realització d'estades professionals a l'estranger, any 2023.
Premis INJUè Emprèn dipta.cat 2023-2024  Des del 24/06/2023 fins al 15/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat,... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat, 2023-2024