El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Turisme
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a entitats privades, línia 1 distintiu de qualitat 2023  Des del 09/08/2023 fins al 22/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a entitats privades, any 2023, línia 1 relativa a accions de difusió dels productes amb distintiu DOP, DOQ, DO, IGP, MQ.
Subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens de dret públic, línia 2 singulars i/o valor implícit afegit 2023  Des del 09/08/2023 fins al 22/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens de dret públic, any 2023, línia 2 relativa a accions de difusió de productes singulars i/o amb valor afegit.
Subvencions de promoció turística, línia 2 actuacions derivades de plans estratègics  Des del 09/08/2023 fins al 22/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, exercici 2023, línia 2 destinada a actuacions derivades de plans estratègics
Subvencions de promoció turística, línia 1 actuacions conjuntes entre diversos ens locals  Des del 09/08/2023 fins al 22/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, exercici 2023, línia 1 destinada a ínia actuacions conjuntes entre diversos ens locals.
Subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a entitats privades, línia 2 singulars i/o valor implícit afegit 2023  Des del 09/08/2023 fins al 22/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a entitats privades, any 2023, línia 2 relativa a accions de difusió de productes singulars i/o amb valor afegit.
Subvencions de promoció turística, línia 4 distintius de qualitat de platges  Des del 09/08/2023 fins al 22/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, exercici 2023, línia 4 destinada a distintius de qualitat de platges.
Subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens de dret públic, línia 1 distintiu de qualitat 2023  Des del 09/08/2023 fins al 22/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens de dret públic, any 2023, línia 1 relativa a accions de difusió dels productes amb distintiu DOP, DOQ, DO, IGP, MQ.
Premi Jordi Cartanyà 2023  Des del 09/08/2023 fins al 22/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del Premi Jordi Cartanyà, any 2023.
Subvencions de promoció turística, línia 3 difusió online i pàgines web  Des del 09/08/2023 fins al 22/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, exercici 2023, línia 3 destinada a difusió online i pàgines web.