Alta d'usuaris a la plataforma ACTIO


Alta d'usuaris a la plataforma ACTIO

Aquest serveis permet la sol·licitud d'alta d'usuaris a la plataforma ACTIO. Per fer-ho cal diferenciar el llistat d'usuaris que han d'accedir al registre general d'entrada de la resta d'usuaris .Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Alta massiva usuaris a la plataforma ACTIO Requeriments A partir de 01/11/2017
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Excel d'alta massiva d'usuaris No Annex
Sol·licitud claus d'accés ERES No

Alta massiva usuaris a la plataforma ACTIO

Qui pot utilitzar el tràmit

Ens local

Quin cost té

Com es pot realitzar el tràmit

Òrgan que resol

Termini per resoldre

Efectes de la manca de resolució expressa

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

Contacte

Unitat prestadora del servei: Sistemes
Persona responsable: Emili Badia Cantarero
Adreça: Passeig Sant Antoni, 100, 43003-Tarragona
Telèfon: 977 296 635
Correu electrònic: tic@dipta.cat