Usuari

Canvi de contrasenya

Des d'aquí pot canviar la seva contrasenya per poder accedir als serveis de la comunitat ALTAnet i/o la Diputació de Tarragona.
Els passos a seguir són els següents:

  • Introduir primerament el seu codi d'usuari. En molts casos, si la seva adreça és pep@diputaciodetarragona.cat, el codi serà pep.
  • Introduir a continuació la seva contrasenya actual.
  • Finalment, només cal introduir dues vegades la nova contrasenya desitjada, per tal d'evitar errors, i prémer el botó de 'Actualitzar'.