Educació
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Premis INJUè Emprèn dipta.cat 2022-2023  Des del 22/07/2022 fins al 09/09/2022 Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn... Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat, 2022-2023.
Subvencions centres d’ensenyament especial 2022  Des del 28/06/2022 fins al 27/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d’Ensenyament, destinades a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries (any 2022).