El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Educació
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Beques per a alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de la Diputació de Tarragona  Des del 08/06/2023 fins al 14/07/2023 Procediment administratiu per a la concessió de beques a l'alumnat de les Escoles de Música i... Procediment administratiu per a la concessió de beques a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de la Diputació de Tarragona.
Subvencions centres d’ensenyament especial 2023  Des del 30/05/2023 fins al 30/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a a centres privats d'ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d'Ensenyament, destinades a ajudar alumnes en règim d'escolarització ordinària, no compartida, per a l'assistència a activitats extraescolars i complementàries, any 2023
Beques per a alumnat de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona  Des del 09/06/2023 fins al 14/07/2023 Procediment administratiu per a la concessió de beques a l'alumnat de les Escoles d'Art i Disseny... Procediment administratiu per a la concessió de beques a l'alumnat de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona.
Premis INJUè Emprèn dipta.cat 2023-2024  Des del 24/06/2023 fins al 15/09/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat,... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat, 2023-2024