Personal
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Constitució d'una borsa de treball de caràcter urgent de tècnic/a auxiliar en fusteria - Mestre Taller per a CEE (Convocatòria 22-022)  Des del 04/06/2022 fins al 20/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de caràcter urgent de tècnic/a auxiliar en fusteria - Mestre Taller per a CEE (Convocatòria 22-022).
Constitució d'una borsa de treball de caràcter urgent de tècnic/a auxiliar en enquadernació - Mestre Taller per al CEE (Convocatòria 22-020)  Des del 04/06/2022 fins al 20/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de caràcter urgent de tècnic/a auxiliar en enquadernació - Mestre Taller per al CEE (Convocatòria 22-020).
Constitució d'una borsa de treball de caràcter urgent de tècnic auxiliar en electricitat - Mestre Taller per CEE (Convocatòria 22-019)  Des del 04/06/2022 fins al 20/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de caràcter urgent de tècnic auxiliar en electricitat - Mestre Taller per CEE (Convocatòria 22-019).
Constitució d'una borsa de treball de caràcter urgent de tècnic auxiliar en construcció - Mestre Taller per CEE (Convocatòria 22-021)  Des del 04/06/2022 fins al 20/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de caràcter urgent de tècnic auxiliar en construcció - Mestre Taller per CEE (Convocatòria 22-021).
Constitució d'una borsa de treball de caràcter urgent de professor/a de percussió en l'àrea d'instruments de la música moderna i jazz per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 22-023)  Des del 16/06/2022 fins al 30/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de caràcter urgent de professor/a de percussió en l'àrea d'instruments de la música moderna i jazz per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 22-023)