Personal
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Constitució d’una borsa de treball de caràcter urgent de professor/a de llenguatge musical per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 21-016)  Des del 12/01/2022 fins al 25/01/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d’una borsa de treball de... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d’una borsa de treball de caràcter urgent de professor/a de llenguatge musical per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 21-016)
Constitució d’una borsa de treball de caràcter urgent d'auxiliar d'educació especial C2L, per als Col·legis Públics d'Educació Especial de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 21-030)  Des del 12/01/2022 fins al 25/01/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d’una borsa de treball de... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d’una borsa de treball de caràcter urgent d'auxiliar d'educació especial C2L, per als Col·legis Públics d'Educació Especial de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 21-030).
Constitució d’una borsa de treball de caràcter urgent de professor/a de guitarra àmbit clàssica per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 21-018)  Des del 12/01/2022 fins al 25/01/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d’una borsa de treball de... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d’una borsa de treball de caràcter urgent de professor/a de guitarra àmbit clàssica per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 21-018)
Constitució d’una borsa de treball de caràcter urgent de tècnic/a en educació artística i cultural (A1L) per a l'Escola d'Art i Disseny de Tortosa (Convocatòria 21-021)  Des del 12/01/2022 fins al 25/01/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d’una borsa de treball de... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d’una borsa de treball de caràcter urgent de tècnic/a en educació artística i cultural (A1L) per a l'Escola d'Art i Disseny de Tortosa (Convocatòria 21-021).
Constitució d’una borsa de treball de caràcter urgent de musicoteràpia per als centres d'educació especial, adscrita a l'Àrea de Serveis d'Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 21-019)  Des del 12/01/2022 fins al 25/01/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d’una borsa de treball de... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d’una borsa de treball de caràcter urgent de musicoteràpia per als centres d'educació especial, adscrita a l'Àrea de Serveis d'Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 21-019).
Constitució d’una borsa de treball de caràcter urgent de professor/a de disseny de videojocs per a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 21-027)  Des del 12/01/2022 fins al 25/01/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d’una borsa de treball de... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d’una borsa de treball de caràcter urgent de professor/a de disseny de videojocs per a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 21-027).