El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Personal
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Convocatòria d'una plaça de personal laboral fix d'auxiliar de serveis (L513005), adscrita a l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona - Gestió de Centres Educatius - Àrea de Promoció Social i Cultural, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-88-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 23/04/2024 fins al 21/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix d'auxiliar de serveis (L513005), adscrita a l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona - Gestió de Centres Educatius - Àrea de Promoció Social i Cultural, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-88-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Devolució de les taxes dels drets d'examen dels processos selectius  Des del 03/03/2023 Procediment administratiu per a la devolució d'un ingrés realitzat indegudament a la Diputació de... Procediment administratiu per a la devolució d'un ingrés realitzat indegudament a la Diputació de Tarragona amb motiu de la sol·licitud de participació en un procés de selecció de personal.
Convocatòria de 2 places de personal funcionari de carrera d'ordenança, adscrites a l'Àrea de Promoció Social i Cultural, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-79-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 17/04/2024 fins al 15/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció de 2 places de personal funcionari... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció de 2 places de personal funcionari de carrera d'ordenança, adscrites a l'Àrea de Promoció Social i Cultural, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-79-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Convocatòria d'una plaça de personal laboral fix de peó especialitzat/ada (L504032), adscrita a Explotació - Àrea d'Infraestructures del Territori, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-83-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 10/04/2024 fins al 08/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix de peó especialitzat/ada (L504032), adscrita a Explotació - Àrea d'Infraestructures del Territori, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-83-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Convocatòria de 2 places de personal funcionari de carrera de delineant, adscrites a l'Àrea de Concertació i Assistència Municipal, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-74-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 17/04/2024 fins al 15/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció de 2 places de personal funcionari... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció de 2 places de personal funcionari de carrera de delineant, adscrites a l'Àrea de Concertació i Assistència Municipal, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-74-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Certificació de serveis prestats  Des del 22/12/2022 Procediment per a la sol·licitud del certificat de serveis prestats a la Diputació de Tarragona o... Procediment per a la sol·licitud del certificat de serveis prestats a la Diputació de Tarragona o als seus organismes autònoms, adreçat als antics treballadors.
Convocatòria d'una plaça de personal laboral fix de tècnic/a mitjà/ana (L209042), adscrita a la Unitat de Promoció – Turisme Costa Daurada – Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona , mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-90-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 10/04/2024 fins al 08/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix de tècnic/a mitjà/ana (L209042), adscrita a la Unitat de Promoció – Turisme Costa Daurada – Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona , mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-90-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022 .
Convocatòria de 3 places de personal laboral fix d'educador, adscrites a l'Àrea de Promoció Social i Cultural, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-85-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 23/04/2024 fins al 21/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció de 3 places de personal laboral fix... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció de 3 places de personal laboral fix d'educador, adscrites a l'Àrea de Promoció Social i Cultural, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-85-2002) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Convocatòria d'una plaça de funcionari de carrera de tècnic/a especialista (959), adscrita a Assistència Secretaria Intervenció en l'Àmbit Jurídic, Econòmic i Formació - ACAM, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-76-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 17/04/2024 fins al 15/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de funcionari de carrera... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de funcionari de carrera de tècnic/a especialista (959), adscrita a Assistència Secretaria Intervenció en l'Àmbit Jurídic, Econòmic i Formació - ACAM, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-76-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Convocatòria de 3 places de personal laboral fix de tècnic/a auxiliar, adscrites a Serveis Informàtics - Organisme Autònom BASE-Gestió d'Ingressos, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-92-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 10/04/2024 fins al 08/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció de 3 places de personal laboral fix... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció de 3 places de personal laboral fix de tècnic/a auxiliar, adscrites a Serveis Informàtics - Organisme Autònom BASE-Gestió d'Ingressos, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-92-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Convocatòria d'una borsa de treball de caràcter ordinari de tècnic/a auxiliar (C1-C1L) per a la Unitat de Manteniment d'Edificis (Convocatòria 24-010)  Des del 16/04/2024 fins al 14/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de caràcter ordinari de tècnic/a auxiliar (C1-C1L) per a la Unitat de Manteniment d'Edificis (Convocatòria 24-010).
Convocatòria d'una plaça de personal laboral fix de tècnic/a auxiliar en informàtica (L303020), adscrita a Governança - Àrea d'Innovació i Tecnologia, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-81-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 10/04/2024 fins al 08/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix de tècnic/a auxiliar en informàtica (L303020), adscrita a Governança - Àrea d'Innovació i Tecnologia, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-81-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Convocatòria d'una plaça de personal laboral fix de professor/a de programació de videojocs (L51), adscrita a l'Escola d'Art i Disseny de Reus - Gestió de Centres Educatius - Àrea de Promoció Social i Cultural, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-89-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 23/04/2024 fins al 21/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix de professor/a de programació de videojocs (L51), adscrita a l'Escola d'Art i Disseny de Reus - Gestió de Centres Educatius - Àrea de Promoció Social i Cultural, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-89-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Convocatòria d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial (767), adscrita a Desenvolupament de Recursos Humans - Àrea de Gestió de Persones i Talent, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-73-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 17/04/2024 fins al 15/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal funcionari... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial (767), adscrita a Desenvolupament de Recursos Humans - Àrea de Gestió de Persones i Talent, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-73-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Convocatòria de 16 places de personal funcionari de carrera d'auxiliar administratiu/iva per a la Diputació de Tarragona, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-72-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 17/04/2024 fins al 15/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció de 16 places de personal funcionari... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció de 16 places de personal funcionari de carrera d'auxiliar administratiu/iva per a la Diputació de Tarragona, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-72-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Convocatòria d'una plaça de personal laboral fix de mestre/a (L69), adscrita a CEE Sant Rafael - Gestió de Centres Educatius - Àrea de Promoció Social i Cultural, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-84-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 23/04/2024 fins al 21/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix de mestre/a (L69), adscrita a CEE Sant Rafael - Gestió de Centres Educatius - Àrea de Promoció Social i Cultural, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-84-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Convocatòria de 2 places de personal laboral fix de tècnic/a auxiliar, adscrites a Serveis Informàtics - Organisme Autònom de BASE-Gestió d'Ingressos, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-93-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 10/04/2024 fins al 08/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció de 2 places de personal laboral fix... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció de 2 places de personal laboral fix de tècnic/a auxiliar, adscrites a Serveis Informàtics - Organisme Autònom de BASE-Gestió d'Ingressos, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-93-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Convocatòria d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a especialista en obra (812), adscrita a Projectes i Obres - Àrea d'Infraestructures del Territori, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-78-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 17/04/2024 fins al 15/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal funcionari... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a especialista en obra (812), adscrita a Projectes i Obres - Àrea d'Infraestructures del Territori, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-78-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Convocatòria d'una plaça de personal laboral fix de professor/a titular de guitarra (L103044), adscrita a l'Escola i Conservatori de Música de Reus - Gestió de Centres Educatius - Àrea de Promoció Social i Cultural, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-86-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 23/04/2024 fins al 21/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix de professor/a titular de guitarra (L103044), adscrita a l'Escola i Conservatori de Música de Reus - Gestió de Centres Educatius - Àrea de Promoció Social i Cultural, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-86-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Convocatòria d'una borsa de treball de caràcter ordinari de tècnic/a auxiliar (C1-C1L) per a l'àmbit d'audiovisuals de Serveis Operatius a l'Àrea de Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives (Convocatòria 24-011)  Des del 16/04/2024 fins al 14/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de caràcter ordinari de tècnic/a auxiliar (C1-C1L) per a l'àmbit d'audiovisuals de Serveis Operatius a l'Àrea de Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives (Convocatòria 24-011).
Convocatòria d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a especialista (786), adscrita a l'Oficina Tècnica - Àrea d'Infraestructures del Territori, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-77-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 17/04/2024 fins al 15/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal funcionari... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a especialista (786), adscrita a l'Oficina Tècnica - Àrea d'Infraestructures del Territori, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-77-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Convocatòria d'una plaça de personal laboral fix de tècnic/a auxiliar en informàtica (L65), adscrita a Infraestructures informàtiques - Àrea d'Innovació i Tecnologia, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-80-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 10/04/2024 fins al 08/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix de tècnic/a auxiliar en informàtica (L65), adscrita a Infraestructures informàtiques - Àrea d'Innovació i Tecnologia, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-80-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Convocatòria d'una plaça de personal laboral fix d'auxiliar d'equipaments (L49), adscrita a Serveis Generals - Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-82-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 10/04/2024 fins al 08/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix d'auxiliar d'equipaments (L49), adscrita a Serveis Generals - Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-82-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Convocatòria de 10 places de personal funcionari de carrera d'auxiliar administratiu/iva, adscrites a l'Organisme Autònom BASE-Gestió d'Ingressos, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-91-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 17/04/2024 fins al 15/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció de 10 places de personal funcionari... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció de 10 places de personal funcionari de carrera d'auxiliar administratiu/iva, adscrites a l'Organisme Autònom BASE-Gestió d'Ingressos, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-91-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Convocatòria d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial /1008) (enginyer/a tècnic/a industrial), adscrita a Enginyeria Municipal - ACAM, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-75-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 17/04/2024 fins al 15/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal funcionari... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial /1008) (enginyer/a tècnic/a industrial), adscrita a Enginyeria Municipal - ACAM, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-75-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022.
Convocatòria d'una plaça de personal laboral fix de professor/a d'animació (L32), adscrita a l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona - Gestió de Centres Educatius - Àrea de Promoció Social i Cultural, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-87-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022  Des del 23/04/2024 fins al 21/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una plaça de personal laboral fix de professor/a d'animació (L32), adscrita a l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona - Gestió de Centres Educatius - Àrea de Promoció Social i Cultural, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria ES-87-2022) subjecta al procés d'estabilització 2022 .