El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Personal
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a auxiliar (C1-C1L) per a la Unitat de Producció, adscrita al Departament de Serveis Informàtics de l'Organisme Autònom BASE-Gestió d'Ingressos (Convocatòria 23-012)  Des del 15/04/2023 fins al 15/05/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a auxiliar (C1-C1L) per a la Unitat de Producció, adscrita al Departament de Serveis Informàtics de l'Organisme Autònom BASE-Gestió d'Ingressos (Convocatòria 23-012).
Certificació de serveis prestats  Des del 22/12/2022 Procediment administratiu per a la sol·licitud del certificat de serveis prestats a la Diputació... Procediment administratiu per a la sol·licitud del certificat de serveis prestats a la Diputació de Tarragona o als seus organismes autònoms, adreçat als antics treballadors.
Convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana (A2) d'àmbit jurídic transversal per a diferents àrees de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 23-014)  Des del 19/04/2023 fins al 17/05/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una borsa de treball de tècnic/a... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana (A2) d'àmbit jurídic transversal per a diferents àrees de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 23-014).
Convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana (A2L) per a la Unitat de Sistemes de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Convocatòria 23-015)  Des del 26/04/2023 fins al 24/05/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana (A2L) per a la Unitat de Sistemes de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Convocatòria 23-015).
Convocatòria d'una borsa de treball de caràcter ordinari de professor/a de procediments pictòrics i pintura mural (A1L) per a les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 23-016)  Des del 13/05/2023 fins al 09/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball de caràcter ordinari de professor/a de procediments pictòrics i pintura mural (A1L) per a les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 23-016)
Convocatòria d'una borsa de treball ordinària de caràcter urgent de professor/a de guitarra elèctrica (A1-A1L) per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 23-008)  Des del 14/04/2023 fins al 27/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball ordinària... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball ordinària de caràcter urgent de professor/a de guitarra elèctrica (A1-A1L) per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 23-008)
Convocatòria d'una borsa de treball ordinària de caràcter urgent de professor/a de fagot (A1-A1L) per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 23-009)  Des del 14/04/2023 fins al 27/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball ordinària... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball ordinària de caràcter urgent de professor/a de fagot (A1-A1L) per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 23-009)
Convocatòria d'una borsa de treball ordinària de caràcter urgent de professor/a de trompa (A1-A1L) per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 23-011)  Des del 14/04/2023 fins al 27/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball ordinària... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball ordinària de caràcter urgent de professor/a de trompa (A1-A1L) per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 23-011)
Devolució de les taxes dels drets d'examen dels processos selectius  Des del 03/03/2023 Procediment administratiu per a la devolució d'un ingrés realitzat indegudament a la Diputació de... Procediment administratiu per a la devolució d'un ingrés realitzat indegudament a la Diputació de Tarragona amb motiu de la sol·licitud de participació en un procés de selecció de personal.
Convocatòria d'una borsa de treball ordinària de caràcter urgent de professor/a de viola (A1-A1L) per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 23-010)  Des del 14/04/2023 fins al 27/04/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball ordinària... Convocatòria del procediment administratiu per a la constitució d'una borsa de treball ordinària de caràcter urgent de professor/a de viola (A1-A1L) per a les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (Convocatòria 23-010)
Convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a especialista per a la Unitat de Cultura de l'Àrea del SAC (Convocatòria 23-013)  Des del 06/05/2023 fins al 02/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la convocatòria d'una borsa de treball de... Convocatòria del procediment administratiu per a la convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a especialista per a la Unitat de Cultura de l'Àrea del SAC (Convocatòria 23-013)