El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Tresoreria
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Comunicació de dades fiscals i bancàries  Des del 04/08/2022 Procediment de comunicació de dades fiscals i bancàries a la Diputació de Tarragona. Procediment de comunicació de dades fiscals i bancàries a la Diputació de Tarragona.
Devolució de les taxes dels drets d'examen dels processos selectius  Des del 03/03/2023 Procediment administratiu per a la devolució d'un ingrés realitzat indegudament a la Diputació de... Procediment administratiu per a la devolució d'un ingrés realitzat indegudament a la Diputació de Tarragona amb motiu de la sol·licitud de participació en un procés de selecció de personal.