El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Cultura, oci i acció social
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions per a activitats i actuacions estratègiques per a ens locals 2024  Des del 03/04/2024 fins al 15/07/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions destinades a ens locals per a activitats i actuacions estratègiques, any 2024.
Subvencions per a activitats i actuacions estratègiques per a entitats 2024  Des del 03/04/2024 fins al 15/07/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions destinades a entitats per a activitats i actuacions estratègiques, any 2024.
Beques per a alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de la Diputació de Tarragona 2024  Des del 09/04/2024 fins al 13/05/2024 Procediment administratiu per a la concessió de beques a l'alumnat de les Escoles de Música i... Procediment administratiu per a la concessió de beques a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de la Diputació de Tarragona, any 2024
Subvencions destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà per a entitats 2024  Des del 09/05/2024 fins al 10/06/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a persones jurídiques privades sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona per a inversions en equipaments culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables i en elements patrimonials, any 2024.
Cessió d'ús d'exposicions itinerants  Des del 23/02/2024 Procediment administratiu per a la cessió d'ús als ens locals d'exposicions itinerants propietat... Procediment administratiu per a la cessió d'ús als ens locals d'exposicions itinerants propietat de la Diputació de Tarragona.
Beques per a alumnat de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona 2024  Des del 09/04/2024 fins al 13/05/2024 Procediment administratiu per a la concessió de beques a l'alumnat de les Escoles d'Art i Disseny... Procediment administratiu per a la concessió de beques a l'alumnat de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, any 2024
Subvencions per a publicacions locals i comarcals 2024  Des del 03/04/2024 fins al 02/09/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona, any 2024.
Subvencions projectes d’interès cultural per a microempreses i autònoms 2024  Des del 09/04/2024 fins al 08/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural, per a projectes singulars d'interès cultural, any 2024
Subvencions per a escoles municipals de música, dansa, art i disseny 2023-2024  Des del 19/04/2024 fins al 20/05/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a ens locals i ens que en depenen per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d'art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona (curs 2023-2024)
Cessió Auditori de la Diputació de Tarragona.  Des del 01/12/2023 Procediment administratiu per a la concessió d'una llicència d'ús privatiu de l'Auditori de la... Procediment administratiu per a la concessió d'una llicència d'ús privatiu de l'Auditori de la Diputació de Tarragona.