El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Cultura, oci i acció social
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions activitats socials 2023  Des del 30/05/2023 fins al 29/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2023
Subvencions centres d’ensenyament especial 2023  Des del 30/05/2023 fins al 29/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a a centres privats d'ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d'Ensenyament, destinades a ajudar alumnes en règim d'escolarització ordinària, no compartida, per a l'assistència a activitats extraescolars i complementàries, any 2023
Subvencions escoles municipals de música, dansa, art i disseny 2022-2023  Des del 04/02/2023 fins al 03/03/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d'art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona (curs 2022-2023)
Subvencions projectes i activitats culturals singulars per a ens locals 2023  Des del 04/02/2023 fins al 03/03/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular, any 2023.
Premi Biennal d’Art Diputació de Tarragona 2023  Des del 03/04/2023 fins al 02/05/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, del Premi Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona corresponent a l'any 2023.
Subvencions per a activitats i actuacions estratègiques per a entitats 2023  Des del 30/05/2023 fins al 02/10/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions destinades a entitats per a activitats i actuacions estratègiques, any 2023
Subvencions activitats esportives singulars 2023  Des del 30/05/2023 fins al 29/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions destinades a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona, any 2023
Subvencions per a activitats i actuacions estratègiques per a ens locals 2023  Des del 04/02/2023 fins al 31/10/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions destinades a ens locals per a activitats i actuacions estratègiques, any 2023.
Subvencions activitats culturals o d’interès ciutadà per a entitats 2023.  Des del 30/05/2023 fins al 29/06/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2023
Subvencions destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà per a entitats 2023  Des del 02/06/2023 fins al 03/07/2023 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats, sense ànim de lucre, de la demarcació de Tarragona per a inversions en equipaments culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables i en elements patrimonials, any 2023