Cultura, oci i acció social
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions activitats esportives singulars 2021  Des del 24/06/2021 fins al 23/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona, exercici 2021.
Premi Biennal d’Art Diputació de Tarragona 2021  Des del 17/05/2021 fins al 18/06/2021 Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió del Premi Biennal d’Art... Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió del Premi Biennal d’Art Diputació de Tarragona, any 2021.
Subvencions activitats culturals o d’interès ciutadà per a entitats i persones 2021  Des del 24/06/2021 fins al 23/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions a entitats o persones per a activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, exercici 2021.
Subvencions activitats socials 2021  Des del 24/06/2021 fins al 23/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a entitats i fundacions de caràcter social, per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, exercici 2021.
Subvencions publicacions locals i comarcals 2021 per a ens locals  Des del 05/08/2021 fins al 30/12/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions pel foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l’any 202. Ens locals.
Subvencions publicacions locals i comarcals 2021 per a persones físiques i jurídiques  Des del 05/08/2021 fins al 30/12/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions pel foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l’any 2021, per a persones físiques i jurídiques.
Subvencions centres d’ensenyament especial 2021  Des del 24/06/2021 fins al 23/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel departament d’Ensenyament, destinats a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries, exercici 2021.
Subvencions projectes i activitats culturals singulars per a ens locals 2021  Des del 10/06/2021 fins al 09/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, exercici 2021.
Subvencions projectes d’interès cultural per a microempreses i autònoms 2021  Des del 05/08/2021 fins al 06/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a microempreses i a professionals autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural, exercici 2021.
Subvencions escoles municipals de música, dansa, art i disseny 2020-2021.  Des del 19/06/2021 fins al 19/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2020-2021