Catàleg de Tràmits
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Sol·licitud i justificació Tipus A  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens... L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.
Control de la plaga del mosquit tigre i altres mosquits  Des del 01/11/2021 fins al 30/11/2021 Suport tècnic i/o jurídic als ens locals per tal de controlar la plaga detectada de mosquit tigre... Suport tècnic i/o jurídic als ens locals per tal de controlar la plaga detectada de mosquit tigre i altres mosquits al seu municipi. Dins d'aquest servei us podem oferir les següents actuacions: - Accions de sensibilització: xerrades a la població, xerrades a grups específics (tècnics, personal de manteniment edificis, entre d'altres). - Proposta educativa dirigida a les escoles (educació primària) - Assessorament en la redacció d'una ordenança municipal per a la prevenció i control de mosquits i particularment del mosquit tigre. - Cartografia dels punts potencials de cria de mosquit tigre - Recolzament tècnic a tots els ajuntaments del Camp de Tarragona, Baix Penedès i de les Terres de l'Ebre
Gestió informatitzada de la comptabilitat municipal  Des del 04/11/2015 Aplicacions municipals: Gestió informatitzada de la comptabilitat municipal. Gestió de la... Aplicacions municipals: Gestió informatitzada de la comptabilitat municipal. Gestió de la comptabilitat municipal via web .
Assistència en projectes d’obres d'instal·lacions i serveis  Des del 21/10/2015 Consisteix en la redacció de qualsevol dels documents següents: 1. Avantprojectes... Consisteix en la redacció de qualsevol dels documents següents: 1. Avantprojectes d’instal·lacions i serveis municipals 2. Projectes d’instal·lacions i serveis municipals 3. Actualització de preus de projectes redactats per Diputació 4. Divisió en fases de projectes redactats per Diputació 5. Refós de projectes o avantprojectes 6. Desglossats de projectes redactats per Diputació 7. Modificació de projectes redactats per Diputació 8. Altres Aquests documents tenen per objecte la renovació, arranjament o remodelació d’instal·lacions de titularitat municipal, entre d’altres: pavimentació i serveis de carrers; instal·lacions d’aigua potable; instal·lacions de clavegueram residual i pluvial; enllumenat públic; xarxes de telecomunicacions; infraestructures d’espais públics; accessos i vials públics; obra pública civil, en general.
Subvencions foment de l’emprenedoria 2021  Des del 24/06/2021 fins al 30/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria, exercici 2021.
Assistència en selecció de personal (bases)  Des del 04/11/2015 Recursos Humans: Bases de selecció. Confecció de bases de selecció de personal laboral o... Recursos Humans: Bases de selecció. Confecció de bases de selecció de personal laboral o funcionari, sempre i quan sigui conforme a la normativa vigent i es disposi de personal especialitzat per realitzar les bases.
Subvencions allotjament empresarial 2021  Des del 11/06/2021 fins al 16/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial, exercici 2021.
Subvencions prevenció d’incendis forestals - ADFs, 2021.  Des del 08/07/2021 fins al 30/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, ADF, exercici 2021.
Assistència en l'exercici de la funció interventora  Des del 19/01/2019 Assistència als ens locals per l’assessorament tècnic en l’execució de l’exercici de la funció... Assistència als ens locals per l’assessorament tècnic en l’execució de l’exercici de la funció interventora, d’acord amb la legislació vigent, que inclou: - assistència en la implementació d’un sistema informàtic per a l’exercici de la funció interventora i assistència en l’ús i manteniment del programari. - assistència en la formació i en l’ús de l’eina “Mòdul de la funció Interventora (MFI)”. Modalitats de prestació del servei: 1. Ens locals integrats amb la plataforma d’administració digital ACTIO Descripció: Prèvia sol·licitud de la prestació de l’assistència, a aquells municipis que ja disposin de la Plataforma de tramitació digital ACTIO, se’ls integrarà automàticament el mòdul de funció interventora en la plataforma ACTIO. 2. Ens locals NO integrats amb la plataforma d’administració digital ACTIO Descripció: Prèvia sol·licitud de la prestació de l’assistència, se’ls facilitarà l’accés al mòdul de funció interventora.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Sol·licitud i justificació Tipus B  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens... L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.
Concurs oposició d'una plaça de personal laboral fix de professor/a de llenguatge musical, adscrita a l'ECM Tarragona (Convocatòria 18-055)  Des del 04/12/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva d'una plaça de personal laboral fix de professor/a de llenguatge musical, adscrita a l'ECM Tarragona (Convocatòria 18-055).
Assessorament pressupostari i comptable  Des del 26/10/2021 Assessorament pressupostari i comptable: consultes i informes de caràcter pressupostari i... Assessorament pressupostari i comptable: consultes i informes de caràcter pressupostari i comptable general.
Assistència en desinfecció viària (Covid-19)  Des del 12/06/2020 L’assistència consisteix en fer una desinfecció d’acord amb el document tècnic “Procedimiento de... L’assistència consisteix en fer una desinfecció d’acord amb el document tècnic “Procedimiento de limpieza viaria ante la pandèmia del Coronavirus” de 23 de març, elaborat pel Ministeri de Sanitat amb una solució d’hipoclorit sòdic al 0,1% (20 ml de lleixiu comú per litre d’aigua) de les zones estratègiques des del punt de vista del contagi dels municipis: zones de contenidors de recollida de la brossa, davant de les botigues d’alimentació/supermercat principals del poble, davant de la farmàcia, davant de l’Ajuntament, si hi ha algun petit centre d’atenció sanitària i en algun cas el carrer principal o la plaça major (quan hi ha mercat de fruita). Els treballs es realitzaran amb vehicles tipus camió petit o furgó amb un dipòsit de 500 a 1.000 litres de capacitat, grup de pressió i pistoles polvoritzadores, amb un conductor del vehicle i un operari que realitzi les tasques de desinfecció amb la pistola. Es farà una mitjana de dues actuacions setmanals per cada municipi o EMD.
Assistència en el seguiment del pla econòmic financer  Des del 04/11/2015 Pla econòmic financer (PEF): model de seguiment. Confecció dels formularis habilitats per a la... Pla econòmic financer (PEF): model de seguiment. Confecció dels formularis habilitats per a la realització del seguiment dels plans econòmics financers (PEF) existents.
Assistència en el pla de tresoreria  Des del 04/11/2015 Pla de tresoreria: optimització de la gestió de tresoreria. Assessorament i direcció en la... Pla de tresoreria: optimització de la gestió de tresoreria. Assessorament i direcció en la confecció dels Plans de Tresoreria Municipals.
Assistència en protecció de la legalitat urbanística  Des del 04/11/2015 Protecció de la legalitat urbanística. Informes i/o assessorament en la gestió d’expedients :... Protecció de la legalitat urbanística. Informes i/o assessorament en la gestió d’expedients : Ordres de suspensió d’obres de llicències. Restauració de la legalitat urbanística
Subvencions animals domèstics 2021  Des del 07/07/2021 fins al 30/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, exercici 2021.
Subvencions escoles municipals de música, dansa, art i disseny 2020-2021.  Des del 19/06/2021 fins al 19/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2020-2021
Assessorament jurídic en gestió tributària  Des del 04/11/2015 Assistència jurídica en matèria tributària. Informes, assessorament i assistència jurídic sobre... Assistència jurídica en matèria tributària. Informes, assessorament i assistència jurídic sobre qüestions directament relacionades en matèria tributària i fiscal.
Assessorament especialitzat en disciplines artístiques  Des del 04/11/2015 Assessorament especialitzat en matèries artístiques. Mitjançant els serveis especialitzats en... Assessorament especialitzat en matèries artístiques. Mitjançant els serveis especialitzats en matèries artístiques del Museu d'Art Modern i les diferents Escoles d'Art de la Diputació, els tècnics assessoren els municipis de diferents disciplines artístiques: espais expositius, restauració i valoració d'obres d'art,...
Subvencions activitats esportives singulars 2021  Des del 24/06/2021 fins al 23/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona, exercici 2021.
Concurs oposició de cinc places de personal funcionari de carrera de tècnic/a especialista d'administració especial, adscrites a la Unitat de Suport Econòmic de l'Àrea del SAM (Convocatòria 18-047)  Des del 24/11/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva de cinc places de personal funcionari de carrera de tècnic/a especialista d'administració especial, adscrites a la Unitat de Suport Econòmic de l'Àrea del SAM (Convocatòria 18-047).
Concurs oposició d'una plaça de personal laboral fix de mestre/a, adscrita al CPEE Sant Rafael (Convocatòria 18-051)  Des del 24/11/2021 fins al 03/01/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva d'una plaça de personal laboral fix de mestre/a, adscrita al CPEE Sant Rafael (Convocatòria 18-051).
Assistència en legalització d’activitats  Des del 19/09/2016 . Suport en la tramitació d'activitats: - Creació i/o actualització del registre d’expedients... . Suport en la tramitació d'activitats: - Creació i/o actualització del registre d’expedients d’activitats municipals. - Creació i/o actualització del registre sanitari municipal de les activitats minoristes d'alimentació. - Assistència i assessorament jurídic i tècnic en la legalització d’activitats sotmeses a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i seguiment i supervisió del procediment administratiu. - Assistència i assessorament jurídic i tècnic en la legalització d’activitats sotmeses a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. (Finestreta Única Electrònica-FUE, Declaració responsable, comunicació prèvia, procediment d’esmena, redacció pla control i inspecció) - Assistència i assessorament jurídic i tècnic en la legalització d’activitats agroindustrials i ramaderes, activitats d’espectacles públics i activitats recreatives, i activitats d’ús turístic. - Assistència tècnica en matèria de contaminació acústica: sense mesuraments acústics. - Assistència tècnica associada als Plans d’Autoprotecció d’activitats municipals (assessorament i informe).
Assistència en projectes d’obres d’edificació  Des del 09/06/2015 Redacció de projectes d’edificació de titularitat de l’ens local o que hagin estat cedits a... Redacció de projectes d’edificació de titularitat de l’ens local o que hagin estat cedits a aquest per un termini mínim de 40 anys, excepte en aquells casos on la finalitat de l'assistència sigui l'obtenció d'informació prèvia a una compra o expropiació. En aquest últim cas no podrà redactar-se un projecte executiu. Consisteix en la redacció de qualsevol dels documents següents: 1. Avantprojectes d'edificació. 2. Projectes bàsics d'edificació. 3. Projectes executius d'edificació. 4. Projectes d’instal·lacions d'edificis. 5. Projectes d'ordenació d'espais públics. 6. Projectes de prevenció d'incendis. 7. Modificació de projectes redactats per la Diputació de Tarragona. 8. Divisió en fases de projectes redactats per la Diputació de Tarragona. 9. Actualització de preus de projectes redactats per la Diputació de Tarragona. 10. Redacció de projectes de legalització d'instal·lacions.
Assistència en reparació i sega de camins municipals  Des del 01/02/2018 Assistència per a executar els treballs de reparació del paviment de camins municipals d’ús... Assistència per a executar els treballs de reparació del paviment de camins municipals d’ús públic que disposen de reg asfàltic i de sega de camins municipals d'ús públic pavimentats. El període previst per efectuar els treballs és des del mes de març al mes d’octubre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, ja que l'execució de regs asfàltics no és possible amb baixes temperatures. Queden exclosos de la prestació de l’assistència els treballs previs de condicionament de l’esplanació del camí, la construcció d’obres de drenatge i desguàs transversal, l’execució de capes de base i sub-base del ferm del camí i el reforç del ferm amb mescles bituminoses en fred i en calent.
Assistència en la confecció del pla econòmic financer  Des del 04/11/2015 Pla econòmic financer (PEF): confecció (compliment objectiu estabilitat pressupostària). Previsió... Pla econòmic financer (PEF): confecció (compliment objectiu estabilitat pressupostària). Previsió d’ingressos i despeses a 1 any per adequar el pressupost a l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb motiu de l’aprovació, execució i liquidació del pressupost.
Assistència en protecció de la legalitat mediambiental  Des del 04/11/2015 Informes i/o assessorament en la gestió d’expedients : Disciplina urbanística. Infraccions... Informes i/o assessorament en la gestió d’expedients : Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i mediambientals i sancions
Subvencions salut pública 2021  Des del 21/05/2021 fins al 18/06/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, exercici 2021.
Assistència en expedients disciplinaris  Des del 04/11/2015 Recursos Humans: Expedients de disciplina. Instrucció d’ expedients disciplinaris a funcionaris o... Recursos Humans: Expedients de disciplina. Instrucció d’ expedients disciplinaris a funcionaris o personal laboral de l'Ajuntament per faltes greus o molt greus.
Protecció de dades: Assistència de delegat de protecció de dades (DPD)  Des del 19/07/2021 Exercir les funcions atribuïdes per la normativa al delegat de protecció de dades Exercir les funcions atribuïdes per la normativa al delegat de protecció de dades
Assessorament en serveis jurídics  Des del 04/11/2015 Gestió de serveis:Informes, assessorament i assistència jurídica en matèria de gestió directa o... Gestió de serveis:Informes, assessorament i assistència jurídica en matèria de gestió directa o indirecta de serveis municipals.
Premi Jordi Cartanyà, any 2021  Des del 18/09/2021 fins al 02/11/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del Premi Jordi Cartanyà, any 2021.
Alta d'usuaris a la plataforma ACTIO  Des del 01/11/2017 Aquest serveis permet la sol·licitud d'alta d'usuaris a la plataforma ACTIO. Per fer-ho cal... Aquest serveis permet la sol·licitud d'alta d'usuaris a la plataforma ACTIO. Per fer-ho cal diferenciar el llistat d'usuaris que han d'accedir al registre general d'entrada de la resta d'usuaris .
Designació de membres de Jurats de Premis  Des del 04/11/2015 Designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments... Designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments esl seus tècnics, especialistes en matèries especifiques, per a formar part de jurats i tribunals.
Subvencions PAM 2022 Programa inversions – obres  Des del 01/10/2021 fins al 29/10/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del programa d'inversions per a obres de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2022.
Gestió i manteniment de la xarxa de clavegueram municipal  Des del 27/10/2021 fins al 04/11/2021 Suport als ens locals per tal de conèixer l’estat de manteniment de la seva xarxa. Es realitzen... Suport als ens locals per tal de conèixer l’estat de manteniment de la seva xarxa. Es realitzen inspeccions amb càmera de la xarxa de clavegueram per determinar la seva tipologia, les seves característiques principals i el seu estat, així com detectar possibles problemes que puguin afectar-la. També s’elabora o s’actualitzen els plànols de la xarxa.
Gestió del programa antivirus  Des del 04/11/2015 Aplicacions municipals: Antivirus. Instal·lació de llicències antivirus. Aplicacions municipals: Antivirus. Instal·lació de llicències antivirus.
Assistència en treballs topogràfics  Des del 21/10/2015 Comprèn tota la tipologia de treballs topogràfics, ja sigui per estudis o per a la realització... Comprèn tota la tipologia de treballs topogràfics, ja sigui per estudis o per a la realització d'informes tècnics de finques de titularitat municipal o susceptibles de ser expropiades per a ús públic, següents: 1. Aixecaments, replanteigs, anivellacions i controls topogràfics. 2. Estudi topogràfic de delimitació. 3. Atermenament i afitament de finques. 4. Implantació xarxa geodèsica municipal. 5. Inventari cartogràfic municipal.
Assessorament en l'edificació i ús del sòl i subsòl  Des del 04/11/2015 Intervenció administrativa en l’edificació i ús del sòl i subsòl. Informes i/o assessorament en... Intervenció administrativa en l’edificació i ús del sòl i subsòl. Informes i/o assessorament en la tramitació i aprovació de: Llicències i parcel·lacions urbanístiques Ordres d’execució i supòsits de ruïna
Cessió d'ús de cartografia  Des del 04/11/2015 1. Cessió d’ús de cartografia topogràfica 1:1.000 dels nuclis urbans de les comarques de... 1. Cessió d’ús de cartografia topogràfica 1:1.000 dels nuclis urbans de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre (MUC – Mapa Urbà de Catalunya). Aquesta cartografia inclou informació d’orografia-relleu, hi­drografia-obres hidràuliques, vegetació, comunicacions, construccions-poblament, energia-tele­comunicacions i toponímia-anotacions. 2. Elaboració de mapes cartogràfics a diferents escales i ortofotomapes (històrics i actuals). Elaboració de mapes temàtics.
Concurs oposició d'una plaça de personal laboral fix de mestre/a d'educació especial, adscrita al CPEE Sant Jordi (Convocatòria 18-052)  Des del 24/11/2021 fins al 03/01/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva d'una plaça de personal laboral fix de mestre/a d'educació especial, adscrita al CPEE Sant Jordi (Convocatòria 18-052).
Assistència lletrada  Des del 04/11/2015 Assistència lletrada. Assistència lletrada en tots els recursos contenciosos administratius... Assistència lletrada. Assistència lletrada en tots els recursos contenciosos administratius interposats contra els ens locals, en qualsevol de les matèries de la seva competència (excepte en matèria tributària). L’assistència també es presta en matèries de l’ordre civil, social i penal.
Gestió energètica municipal( ENG)  Des del 01/08/2021 fins al 15/09/2021 Procediment administratiu per la prestació als ens locals d'assistència en gestió energètica... Procediment administratiu per la prestació als ens locals d'assistència en gestió energètica municipal, amb l'objectiu de reduir el consum energètic i costos econòmics dels municipis, recuperar costos, i alleugerir-los de la càrrega de feina que comporta la gestió energètica. La prestació de l’assistència consistirà en: · Anàlisi dels contractes elèctrics existents als municipis. · Proposta de mesures correctores / millores en la contractació. · Reunió de presa de decisions amb el municipi. · Aplicació de les mesures correctores i millores acordades. · Seguiment i interpretació de les successives factures elèctriques. Beneficiaris: Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD) de població inferior a 2.000 habitants. Servei subjecte a preu públic. Ordenança reguladora dels preus públics de la Diputació de Tarragona, vigent. http://www.dipta.cat/ca/finances-i-pressupostos/ordenances-fiscals
Assistència en la relació de llocs de treball  Des del 04/11/2015 Recursos Humans: Elaborar o modificar la relació de llocs de treball. Elaborar la relació de... Recursos Humans: Elaborar o modificar la relació de llocs de treball. Elaborar la relació de llocs de treball o modificar la relació de llocs de treball elaborada per la Diputació de Tarragona. També inclou, si l'ajuntament està interessat, el suport i assessorament en la posterior negociació col·lectiva de la Relació de llocs de treball.
Assistència en avaluació ambiental, medi natural i urbanisme  Des del 04/11/2015 Assistència per a la tramitació d’avaluacions ambientals de plans i programes, d’avaluació... Assistència per a la tramitació d’avaluacions ambientals de plans i programes, d’avaluació ambiental de projectes; elaboració d’estudis paisatgístics i assistències de medi natural, urbanisme i paisatge. Inclou les assistències següents: 1. Avaluació ambiental de plans i programes 2. Avaluació d’impacte ambiental de projectes 3. Gestió del medi natural, paisatge i urbanisme
Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera d'enginyer/a tècnic/a d'obres públiques, adscrita a la unitat de Conservació de l'Àrea del SAT (Convocatòria 17-053)  Des del 07/08/2021 fins al 24/09/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva d'una plaça de personal funcionari de carrera d'enginyer/a tècnic/a d'obres públiques, adscrita a la unitat de Conservació de l'Àrea del SAT. Convocatòria 17-053. .
Premis INJUè Emprèn dipta.cat  Des del 02/09/2021 fins al 20/09/2021 Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn... Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat, 2021.
Assistència en el seguiment del pla de sanejament financer  Des del 04/11/2015 Pla de sanejament financer: Model de seguiment. Confecció dels formularis habilitats per a la... Pla de sanejament financer: Model de seguiment. Confecció dels formularis habilitats per a la realització del seguiment dels plans de sanejament existents.
Creació i manteniment de webs municipals  Des del 04/11/2015 Planes Web: Creació i manteniment de la web municipal. Creació i manteniment de la web municipal... Planes Web: Creació i manteniment de la web municipal. Creació i manteniment de la web municipal amb el Gestor de Continguts i la infrastructura d’ALTAnet.
Formació especialitzada en gestió cultural  Des del 04/11/2015 Formació especialitzada en gestió cultural. Oferir una formació contínua en matèria cultural, per... Formació especialitzada en gestió cultural. Oferir una formació contínua en matèria cultural, per tal d'afavorir la transferència d'experiències per tots els agents culturals del nostre territori.
Subvencions per a la protecció i millora del medi ambient 2021  Des del 02/10/2021 fins al 02/11/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, exercici 2021.
Subvencions promoció turística 2021  Des del 29/07/2021 fins al 30/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, exercici 2021
Assistència en informes de personal  Des del 04/11/2015 Recursos Humans: Informes en matèria de personal. Informes en matèria de personal al servei dels... Recursos Humans: Informes en matèria de personal. Informes en matèria de personal al servei dels ens locals
Subvencions PAM 2022 Programa sanejament finances – amortització de préstecs  Des del 01/10/2021 fins al 29/10/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del programa de sanejament de les finances municipals de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2022.
Assessorament en subvencions i contractació ambiental  Des del 07/12/2015 Suport per a la recerca de finançament i procediments de contractació en temàtiques ambientals. ... Suport per a la recerca de finançament i procediments de contractació en temàtiques ambientals. Inclou: - Assistència tècnica en recerca de finançament i sol·licituds de subvencions - Assessorament i assistència a les meses de contractació
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Tramitació d'emergència  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens... L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.
Assessorament i informes tècnics  Des del 21/10/2015 1. Informe d’instal·lacions i equipaments públics : Sobre l’estat, la conservació i el... 1. Informe d’instal·lacions i equipaments públics : Sobre l’estat, la conservació i el manteniment de les instal·lacions i els equipaments públics de titularitat municipal. Assessorament tècnic en general, solució de qüestions que puguin ser problemàtiques en el normal funcionament de les instal·lacions i equipaments públics de qualsevol naturalesa. 2. Informe de devolució de la garantia d’obres dirigides per Diputació: Devolució de garantia d’obres dirigides per tècnics de la Diputació. Inspeccionar l’obra i elaborar l’informe corresponent sobre l’estat i el manteniment de les obres realitzades.
Assistència en gestió forestal, prevenció d’incendis i biomassa  Des del 04/11/2015 Assistència tècnica en estudis i actuacions respecte la gestió forestal sostenible, la prevenció... Assistència tècnica en estudis i actuacions respecte la gestió forestal sostenible, la prevenció dels incendis forestals i la promoció de la biomassa. Definició en dos grups d’assistències: 1. Biomassa, gestió forestal sostenible (GFS), i prevenció incendis forestals: promoció biomassa i assistència tècnica en gestió forestal. 2. Prevenció d'incendis forestals i gestió riscos en protecció civil: 2.1. Assistència tècnica redacció plànols de delimitació dels incendis forestals 2.2. Assistència tècnica redacció Plans de Prevenció d'Incendis (PPI)
Subvencions per desenvolupar polítiques municipals d'habitatge - Línies c (PLH i PAMH)  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 Subvencions d'Inversions en els habitatges de propietat municipal o cedits als municipis per a... Subvencions d'Inversions en els habitatges de propietat municipal o cedits als municipis per a destinar-los a desenvolupar polítiques socials d’habitatge.
Projectes de formació ocupacional en atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials i socorrisme en instal·lacions aquàtiques  Des del 24/11/2021 fins al 03/12/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva de les persones participants als projectes de formació ocupacional en atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials i socorrisme en instal·lacions aquàtiques.
Subvencions per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública 2021  Des del 02/10/2021 fins al 02/11/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats o associacions sense ànim de lucre que treballen als municipis del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès en projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública, any 2021.
Concurs oposició d'una plaça de personal laboral fix de mestre/a d'educació especial, adscrita al CPEE Alba (Convocatòria 18-053)  Des del 24/11/2021 fins al 03/01/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva d'una plaça de personal laboral fix de mestre/a d'educació especial, adscrita al CPEE Alba (Convocatòria 18-053).
Assessorament en gestió urbanística  Des del 04/11/2015 Urbanisme: Gestió. Informes i/o assessorament en la tramitació i aprovació d’instruments de... Urbanisme: Gestió. Informes i/o assessorament en la tramitació i aprovació d’instruments de gestió urbanística (execució del planejament, reparcel·lació, urbanització, etc.)
Assessorament en cultura i gestió cultural  Des del 04/11/2015 Assessorament especialitzat en matèries de cultura i gestió cultural. El servei d’assessorament... Assessorament especialitzat en matèries de cultura i gestió cultural. El servei d’assessorament en projectes d’àmbit cultural es fonamenta en el diagnòstic i la prospecció de projectes culturals per als municipis. Disseny de plans, programes i projectes d’intervenció. Control d’execució i avaluació durant el procés i fins a la seva finalització. Assessorament en gestió: direcció, coordinació, directrius de dinamització, comandament de personal, gestió del conflicte.
Subvencions PAM 2022 Programa despeses corrents  Des del 01/10/2021 fins al 29/10/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del programa de despeses corrents de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2022.
Subvencions projectes i activitats culturals singulars per a ens locals 2021  Des del 10/06/2021 fins al 09/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, exercici 2021.
Assistència en el pla d'ajust econòmic  Des del 04/11/2015 Assessorament sobre Plans d'Ajust vinculats amb mesures extraordinàries de finançament o liquides... Assessorament sobre Plans d'Ajust vinculats amb mesures extraordinàries de finançament o liquides que pugui establir l'Estat a favor de les EELL i que té com objectiu garantir la sostenibilitat financera.
Subvencions projectes d’interès cultural per a microempreses i autònoms 2021  Des del 05/08/2021 fins al 06/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a microempreses i a professionals autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural, exercici 2021.
Informes tècnics i treballs qualificats (ARQ)  Des del 09/06/2015 Consisteix en la redacció de qualsevol dels documents següents: 1. Informes tècnics sobre... Consisteix en la redacció de qualsevol dels documents següents: 1. Informes tècnics sobre edificacions. 2. Informes d'instal·lacions. 3. Informes sobre instal·lacions i compliment de normativa d'activitats. 4. Informes de devolució de garantia. 5. Valoracions de bens immobles. 6. Assistència a meses de contractació. 7. Certificacions energètiques. Serà necessari que els edificis, equipaments o solars objecte de l'assistència siguin de titularitat de l'ens local o cedits a aquest per un termini mínim de 40 anys, excepte en aquells casos on la finalitat de l'assistència sigui l'obtenció d'informació prèvia a una compra o expropiació. Els informes de devolució de garantia es redactaran únicament si la direcció facultativa de les obres ha estat duta a terme per la Unitat d'Arquitectura Municipal. Les valoracions de béns immobles es faran únicament quan es tracti de béns afectats per expropiacions. No es realitzaran informes de supervisió de projectes.
Assessorament en cartografia digital  Des del 04/11/2015 1. Obtenció de certificats cadastrals i elaboració de mapes cadastrals. Informació de límits de... 1. Obtenció de certificats cadastrals i elaboració de mapes cadastrals. Informació de límits de parcel·les (estat actual i històrics). 2. Emissió d’informes en l’àmbit de la informació geogràfica: oficialitat de la cartografia, dates de les fonts cartogràfiques i ortoimatges i límits de terme. 3. Publicació de dades municipals georeferenciades (WMS) 4. Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN): configuració de visors de mapes i representació de dades municipals 5. Conversió de fitxers a diferents formats i transformació de coordenades
Assistència en la confecció del pla de sanejament financer  Des del 04/11/2015 Pla de Sanejament financer: Confecció. Previsió d’ingressos i despeses a tres anys per a corregir... Pla de Sanejament financer: Confecció. Previsió d’ingressos i despeses a tres anys per a corregir l’estalvi net negatiu, d’acord amb la normativa vigent. Es confeccionen amb motiu de la tramitació d’operacions financeres i en relació amb la presentació dels models CL’s a la Direcció General de Política Financera.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Tipus A  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens... L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.
Actualització de la base de carrerers  Des del 04/11/2015 Actualitzar la Base de dades municipal d’adreces de Catalunya, dels municipis de les comarques... Actualitzar la Base de dades municipal d’adreces de Catalunya, dels municipis de les comarques del Camp Tarragona i Terres de l’Ebre.
Subvencions activitats culturals o d’interès ciutadà per a entitats i persones 2021  Des del 24/06/2021 fins al 23/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions a entitats o persones per a activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, exercici 2021.
ALTAnet: Accés a la xarxa ALTAnet BA  Des del 04/11/2015 ALTAnet: Accés a la xarxa ALTAnetBA. Es proporcionarà un únic accés ALTAnet BA per cada ens... ALTAnet: Accés a la xarxa ALTAnetBA. Es proporcionarà un únic accés ALTAnet BA per cada ens local. La Diputació de Tarragona farà un estudi de cobertura previ per valorar quina tecnologia d'accés s'adequa més per cada ens local.
Assistència en plans d’autoprotecció  Des del 04/11/2015 Assistència tècnica associada als Plans d'autoprotecció d'activitats municipals:Elaborar,... Assistència tècnica associada als Plans d'autoprotecció d'activitats municipals:Elaborar, actualitzar i revisar els Plans d’Autoprotecció (PAU) dels establiments, activitats, centres o instal·lacions d’interès per a la protecció civil local que siguin de titularitat municipal i es trobin indicats a la normativa vigent. Redacció de l’informe d’al·legacions d’activitats/instal·lacions que es troben en l’àmbit del catàleg de protecció civil de Catalunya.
Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a especialista sobreestant, adscrita a la Unitat de Topografia de l'Àrea del SAM (Convocatòria 18-049)  Des del 04/12/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a especialista sobreestant, adscrita a la Unitat de Topografia de l'Àrea del SAM (Convocatòria 18-049).
Anàlisi de la informació econòmic financera  Des del 04/11/2015 Anàlisi de la informació econòmic financera. Anàlisi comparatiu entre dos exercicis consecutius... Anàlisi de la informació econòmic financera. Anàlisi comparatiu entre dos exercicis consecutius dels principals estats del Compte General, analitzant les 4 vessants establertes: anàlisi patrimonial (balanç de situació); anàlisi financer (romanent de tresoreria, estat de tresoreria i ràtios legals d’endeutament); anàlisi econòmic (compte de resultats) i anàlisi pressupostari: (resultat pressupostari i estat d’ingressos i despeses per capítols). Aquest estudi s’acompanya d’una previsió pressupostària per analitzar la capacitat màxima d’endeutament de l’ens local i possibilitats d’inversió.
Subvencions productes agroalimentaris i artesans de qualitat 2021 per a entitats privades  Des del 29/07/2021 fins al 30/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a Productes agroalimentaris i artesans de qualitat, exercici 2021, per a entitats privades.
Subvencions PAM 2022 Programa inversions – adquisicions  Des del 01/10/2021 fins al 29/10/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del programa d'inversions per a adquisicions de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2022.
Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia  Des del 04/11/2015 Suport per a l'impuls i la implantació del Pacte d'Alcaldes per l'Energia i el clima. Es refereix... Suport per a l'impuls i la implantació del Pacte d'Alcaldes per l'Energia i el clima. Es refereix a tres tipus d'assistències: - Adhesió als PAESC - Redacció dels PAESC - Seguiment i revisió dels PAES i PAESC
Planejament urbanístic  Des del 04/11/2015 Urbanisme: Planejament. Informes i/o assessorament jurídic en expedients sobre instruments de... Urbanisme: Planejament. Informes i/o assessorament jurídic en expedients sobre instruments de planejament general i derivat
Assistència en direcció d'obres d’edificació i coordinació de seguretat i salut  Des del 09/06/2015 Direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut a les obres definides en els projectes... Direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut a les obres definides en els projectes prèviament encarregats al SAM pels ens locals. Aquesta assistència pot consistir en un dels dos supòsits següents: 1. Direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut 2. Direcció d'obres
Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial, adscrita a la Unitat de Secretaria General de l'Àrea de Secretaria (Convocatòria 18-048)  Des del 04/12/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial, adscrita a la Unitat de Secretaria General de l'Àrea de Secretaria (Convocatòria 18-048).
Assistència en tribunals de selecció  Des del 10/10/2019 Recursos Humans: Assistència a tribunals de selecció. Designació de personal del SAM o de la... Recursos Humans: Assistència a tribunals de selecció. Designació de personal del SAM o de la resta de la Diputació per formar part com a membre de Tribunals qualificadors dels processos de selecció per a la provisió de les places del personal laboral o funcionari, sempre i quan es disposi de personal especialitzar per avaluar les proves.
Subvencions publicacions locals i comarcals 2021 per a ens locals  Des del 05/08/2021 fins al 30/12/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions pel foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l’any 202. Ens locals.
Assistència en Administració digital local (ACTIO)  Des del 02/08/2017 Facilitar els recursos tecnològics i l’assistència tècnica per a la transformació digital dels... Facilitar els recursos tecnològics i l’assistència tècnica per a la transformació digital dels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
Assistència en comunicació i educació ambiental  Des del 04/11/2015 Realització d’actuacions de comunicació, sensibilització i educació ambiental als municipis en... Realització d’actuacions de comunicació, sensibilització i educació ambiental als municipis en matèria ambiental: canvi climàtic, estalvi energètic, residus, energia, aigua, promoció de la biomassa, gestió forestal sostenible, prevenció d'incendis, espècies exòtiques invasores, etc. Suport tècnic per a la redacció i/o realització de campanyes i actuacions específiques de comunicació i sensibilització ambiental. Realització d’activitats d’educació ambiental a l’Albereda de Santes Creus, Boscos d'Aiguamúrcia i Boscos i Castell d'Escornalbou i a d'altres espais d'interès de la demarcació.
Control higienicosanitari de piscines d'ús públic  Des del 17/05/2021 fins al 26/05/2021 Donar suport tècnic als ajuntaments per dotar-los de les eines necessàries per a la gestió del... Donar suport tècnic als ajuntaments per dotar-los de les eines necessàries per a la gestió del risc de les piscines municipals. Aquest servei es concreta amb el que determina la normativa vigent: -Suport tècnic als ens locals en aquesta matèria. -Diagnosi de l'estat de les instal·lacions d'acord amb la normativa sectorial vigent. -Elaboració i implantació de Plans d'Autocontrol. -Realització de l'analítica fisicoquímica i microbiològica a tots els vasos. -Formació per al personal de manteniment de la piscina municipal. -Actualització i revisió del Programa pera a municipis que ja han participat i seguiment de la implantació.
Pla d'Acció Municipal - PAM 2017  Des del 22/10/2015 La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la... La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos duguin a terme actuacions dins de diferents programes.
Programa Genius, ajuts d'estades professionals a l'estranger 2021  Des del 21/07/2021 fins al 20/08/2021 Convocatòria de subvencions destinades al programa GENIUS, de concessió d'ajudes a persones... Convocatòria de subvencions destinades al programa GENIUS, de concessió d'ajudes a persones desocupades postgraduades per a la realització d'estades professionals a l'estranger, any 2021.
Subvencions productes agroalimentaris i artesans de qualitat 2021 per a ens públics  Des del 29/07/2021 fins al 30/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a Productes agroalimentaris i artesans de qualitat, exercici 2021, per a ens públics.
Assistència en Secretaria i Intervenció (activitat puntual)  Des del 04/11/2015 Assistència de Secretaria Intervenció: Activitat puntual per situacions concretes esdevingudes... Assistència de Secretaria Intervenció: Activitat puntual per situacions concretes esdevingudes per absència del titular de la plaça o per causes d’abstenció en l’expedient. Assistència del secretari interventor del SAM per dur a terme l’activitat puntual per situacions concretes esdevingudes per absència del titular de la plaça o per causes d’abstenció en l’expedient.
Assistència en contractació pública  Des del 04/11/2015 Contractació pública. Informes i/o assessorament en la gestió dels expedients sobre contracte... Contractació pública. Informes i/o assessorament en la gestió dels expedients sobre contracte d’obres, subministrament, gestió de serveis públics, serveis, concessió d’obra pública, contractes privats, especials, d’adquisició de béns immobles, béns mobles.
Concurs oposició de dues places de personal laboral fix de tècnic/a auxiliar, adscrites a Desenvolupament – Serveis Informàtics de l'OA BASE Gestió d'Ingressos (Convocatòria 18-057)  Des del 04/12/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva d'una plaça de personal laboral fix de tècnic/a auxiliar, adscrita a Desenvolupament – Serveis Informàtics de l'OA BASE Gestió d'Ingressos (Convocatòria 18-057).
Gestió d'usuaris dels serveis tecnològics  Des del 29/06/2015 Gestió d'usuaris als serveis: Alta, baixa, modificació. Altes baixes i modificacions d'usuaris... Gestió d'usuaris als serveis: Alta, baixa, modificació. Altes baixes i modificacions d'usuaris als diferents serveis de la Diputació de Tarragona · Correu electrònic altaNET · Seu electrònica - Tràmits online· eSAM · Registre ERES · Perfil del contractant
Assessorament en arxius municipals  Des del 04/11/2015 Arxiu: Assessorament sobre l’organització dels arxius municipals. Arxiu: Assessorament sobre l’organització dels arxius municipals.
Mapa de recursos culturals dels municipis  Des del 04/11/2015 Mapa de recursos culturals dels municipis. És un portal d’informació sobre els recursos de... Mapa de recursos culturals dels municipis. És un portal d’informació sobre els recursos de diferents tipologies existents als municipis de les comarques del Camp Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Pretén ser també, un instrument per facilitar el coneixement i la difusió cultural i per a l'auto-construcció de rutes de turisme cultural.
Concurs oposició d'una plaça de personal laboral fix de tècnic/a auxiliar en informàtica, adscrita al Centre d'Atenció a l'Usuari de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Convocatòria 18-050)  Des del 04/12/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva d'una plaça de personal laboral fix de tècnic/a auxiliar en informàtica, adscrita al Centre d'Atenció a l'Usuari de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Convocatòria 18-050).
Subvencions transició energètica i acció climàtica 2021  Des del 21/05/2021 fins al 16/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, exercici 2021.
Assistència en subministrament de l'aigua de consum humà  Des del 28/06/2021 Donar suport tècnic i/o jurídic als ajuntaments per facilitar-los la gestió del risc per a la... Donar suport tècnic i/o jurídic als ajuntaments per facilitar-los la gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum humà. Aquest servei es concreta amb el que determina la normativa vigent: - Programa de suport tècnic i jurídic als ens locals en aquesta matèria. - Diagnosi de la gestió de l’abastament i de l’estat de les instal·lacions. - Elaboració i implantació de Plans d’Autocontrol i Gestió (PAG) de l’aigua de consum humà. - Formació en l’àmbit de la gestió de l’aigua potable. - Actualització i revisió del Programa per als municipis que ja han participat i seguiment de la implantació.
Assessorament i informes tècnics: Informes tècnics sobre instal·lacions i activitats de titularitat municipal (retirat)  Des del 09/06/2015
18. Assessorament i informes tècnics : Informes...
18. Assessorament i informes tècnics : Informes tècnics sobre instal.lacions i activitats de titularitat municipal. . Emetre informe tècnic sobre l'estat d'una instal·lació. . Emetre informe tècnic previ a la legalització d'una instal·lació o a la redacció d'un projecte d'activitat, per conéixer el seu estat actual i les adequacions a realitzar per complir amb la normativa que li sigui d'aplicació. . Emetre informe tècnic per conèixer el grau de compliment d'un local o activitat en matèria de seguretat (contra incendis, evacuació).
Subvencions per al finançament dels interessos de préstecs 2021  Des del 05/08/2021 fins al 19/10/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini , any 2021.
Premis Emprèn 9a edició  Des del 22/07/2021 fins al 20/08/2021 Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió de la 9a edició Premis... Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió de la 9a edició Premis Emprèn, any 2021.
Subvencions per desenvolupar polítiques municipals d'habitatge - Línies a i b  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 Subvencions d'Inversions en els habitatges de propietat municipal o cedits als municipis per a... Subvencions d'Inversions en els habitatges de propietat municipal o cedits als municipis per a destinar-los a desenvolupar polítiques socials d’habitatge.
Assistència en projectes, estudis i informes tècnics sobre medi ambient i urbanisme  Des del 04/11/2015 Pot consistir en alguna de les assistències següents: 1. Estudis puntuals en urbanitzacions amb... Pot consistir en alguna de les assistències següents: 1. Estudis puntuals en urbanitzacions amb dèficit urbanístics. 2. Assessorament i informes tècnics en aquelles actuacions relacionades amb el medi ambient i urbanisme. 3. Redacció de projectes i avantprojectes en l'àmbit agrònom i forestal.
Subvencions centres d’ensenyament especial 2021  Des del 24/06/2021 fins al 23/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel departament d’Ensenyament, destinats a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries, exercici 2021.
Concurs oposició d'una plaça de personal laboral fix d'auxiliar tècnic/a, adscrita a Promoció de Turisme Terres de l'Ebre de l'OA Patronat de Turisme (Convocatòria 17-054)  Des del 04/12/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva d'una plaça de personal laboral fix d'auxiliar tècnic/a, adscrita a Promoció de Turisme Terres de l'Ebre de l'OA Patronat de Turisme (Convocatòria 17-054).
Assistència en patrimoni  Des del 04/11/2015 Patrimoni. Informes i/o assessorament en la gestió dels expedients sobre alienació, cessió i... Patrimoni. Informes i/o assessorament en la gestió dels expedients sobre alienació, cessió i adquisició de béns, inventari de béns, recuperació d’ofici i atermenament de béns municipals.
Pla d'Acció Municipal - PAM 2018  Des del 02/07/2019 La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la... La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos realitzin actuacions dins de diferents programes.
Assistència en Secretaria i Intervenció (places exemptes)  Des del 04/11/2015 Assistència de Secretaria Intervenció: Activitat pròpia de les funcions de secretaria intervenció... Assistència de Secretaria Intervenció: Activitat pròpia de les funcions de secretaria intervenció com a titulars en places exemptes. Assistència del secretari interventor del SAM per dur a terme l’activitat pròpia de les funcions de secretaria intervenció com a titulars en places exemptes. Aquesta assistència es prestarà a aquells ajuntaments que acreditin que compten amb els serveis d’un auxiliar administratiu i que compten amb l’acord del ple de l’ajuntament acceptant el compromís de constituir, en el termini màxim de 18 mesos, una agrupació amb altres municipis en la qual s’estableix la plaça de secretari interventor, d'acord amb la legislació vigent.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Tipus B  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens... L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.
Hostatge de dominis i pàgines web (ALTAnet)  Des del 04/11/2015 ALTAnet: Hostatge de dominis i pàgines web. Altes baixes i modificacions de dominis de les... ALTAnet: Hostatge de dominis i pàgines web. Altes baixes i modificacions de dominis de les corporacions locals .
Tutoria pressupostària i comptable  Des del 01/01/2022 fins al 28/02/2022 Tutoria pressupostària i comptable que comprèn: suport i revisió en el tractament comptable de... Tutoria pressupostària i comptable que comprèn: suport i revisió en el tractament comptable de l'inventari de béns, l’elaboració del pressupost, l’execució, la modificació, el tancament, l’obertura, la liquidació i el compte general.
Gestió informatitzada del padró municipal d'habitants  Des del 04/11/2015 Aplicacions municipals: Gestió informatitzada del padró municipal d’habitants. Gestió del padró... Aplicacions municipals: Gestió informatitzada del padró municipal d’habitants. Gestió del padró municipal d’habitants via web.
XVII Premi Iniciativa Medi Ambient  Des del 19/06/2021 fins al 30/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions del XVII Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2021.
Assessorament en estratègia i actuació en l’àmbit del Turisme  Des del 07/12/2015 Orientacions per a l'estratègia i l'actuació en l'àmbit del turisme. Estudi de l’activitat... Orientacions per a l'estratègia i l'actuació en l'àmbit del turisme. Estudi de l’activitat turística, amb especial incidència en els seus aspectes territorials i, en particular, la identificació dels condicionants per al seu desenvolupament i l’avaluació dels seus efectes de cara al desenvolupament local.
Assistència en estudis i tramitació d'expedients d'endeutament  Des del 04/11/2015 Endeutament: Tramitació d’expedients en matèria d’operacions d’endeutament . Càlcul de les ràtios... Endeutament: Tramitació d’expedients en matèria d’operacions d’endeutament . Càlcul de les ràtios legals, conformar els expedients administratius de concertació de noves operacions d’endeutament, a curt (CT) i a llarg (CL) termini, així com la elaboració dels models de comunicació / autorització de Tutela Financera. Confecció models anuals de comunicació de l’estat del deute (ED). Formularis i modelatge.
Projecte Joves Emprèn Rural 2021  Des del 18/09/2021 fins al 30/09/2021 Convocatòria reguladora del procediment administratiu del projecte Joves Emprèn Rural, 2021, per... Convocatòria reguladora del procediment administratiu del projecte Joves Emprèn Rural, 2021, per a la promoció de l’autoocupació i l’emprenedoria col·lectiva de les persones joves no ocupades ni integrades al sistema formatiu.
Assistència en expropiacions  Des del 04/11/2015 Gestió expropiatòria. Informes i/o gestió en els expedients sobre procediment expropiatori en... Gestió expropiatòria. Informes i/o gestió en els expedients sobre procediment expropiatori en general. En concret, sobre l’annex d’expropiacions dels projectes d’obres, actes de preu just i de pagament i ocupació, fulls d’apreuament, meritació d’interessos de demora i resolució d’impugnacions.
Subvencions cofinançament PECT 2021 per a persones jurídiques  Des del 12/08/2021 fins al 30/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH.
Assistència en direcció d'obres d’instal·lacions i serveis i coordinació de seguretat i salut  Des del 21/10/2015 Direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut a les obres definides en els projectes... Direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut a les obres definides en els projectes prèviament encarregats al SAM pels ens locals. Aquesta assistència pot consistir en un dels dos supòsits següents: 1. Direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut. 2. Direcció d’obres.
Subvencions cofinançament PECT 2021 per a ens locals  Des del 12/08/2021 fins al 30/09/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Tipus C  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens... L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.
Assessorament jurídic general  Des del 04/11/2015 Assistència i assessorament jurídic en general. -Informes, assessorament i assistència en... Assistència i assessorament jurídic en general. -Informes, assessorament i assistència en matèria de funcionament, règim jurídic, procediment administratiu, exercici d’accions administratives o qualsevol assistència de competència de l’ens local, convocatòria, sessions, òrgans dels ens locals, etc.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Sol·licitud i justificació Tipus C  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens... L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.
Concurs oposició d'una plaça de personal laboral fix de mestre/a d'educació especial, adscrita al CPEE Sant Jordi (Convocatòria 18-054)  Des del 24/11/2021 fins al 03/01/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva d'una plaça de personal laboral fix de mestre/a d'educació especial, adscrita al CPEE Sant Jordi (Convocatòria 18-054).
Assessorament jurídic en general en matèria de protecció de dades i transparència.  Des del 29/07/2021 Assistència per l'assessorament jurídic en general en matèria de protecció de dades i transparència. Assistència per l'assessorament jurídic en general en matèria de protecció de dades i transparència.
Subvencions publicacions locals i comarcals 2021 per a persones físiques i jurídiques  Des del 05/08/2021 fins al 30/12/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions pel foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l’any 2021, per a persones físiques i jurídiques.
Assistència en selecció de personal (proves)  Des del 04/11/2015 Recursos Humans: Confecció de proves de selecció. Confecció de proves de selecció de contingut,... Recursos Humans: Confecció de proves de selecció. Confecció de proves de selecció de contingut, jurídic, econòmic i tècnic, sempre i quan la part de les bases que fa referència a la prova sigui conforme a la normativa vigent i el SAM disposi de personal especialitzat per realitzar-la.
Concurs oposició d'una plaça de personal laboral fix de professor/a de trompa, adscrita a l'ECM Reus (Convocatòria 18-056)  Des del 04/12/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva d'una plaça de personal laboral fix de professor/a de trompa, adscrita a l'ECM Reus (Convocatòria 18-056).
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Sol·licitud i justificació tramitació d'emergència  Des del 13/05/2021 fins al 04/06/2021 L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens... L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.
Assistència en responsabilitat patrimonial  Des del 04/11/2015 Responsabilitat patrimonial. Informes i/o gestió en els expedients de reclamació per... Responsabilitat patrimonial. Informes i/o gestió en els expedients de reclamació per responsabilitat patrimonial contra els ens locals.
Premi Biennal d’Art Diputació de Tarragona 2021  Des del 17/05/2021 fins al 18/06/2021 Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió del Premi Biennal d’Art... Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió del Premi Biennal d’Art Diputació de Tarragona, any 2021.
Dret d'accés a la informació pública  Des del 18/05/2021 Procediment d'exercici del dret d’accés a la informació pública. Procediment d'exercici del dret d’accés a la informació pública.
Prevenció i control de la Legionel·la a les instal·lacions municipals  Des del 27/10/2021 fins al 03/11/2021 Donar suport tècnic i/o jurídic als ajuntaments per dotar-los dels mitjans necessaris per a la... Donar suport tècnic i/o jurídic als ajuntaments per dotar-los dels mitjans necessaris per a la prevenció i el control de la legionel·la en les seves instal·lacions municipals. Aquest servei es concreta amb el que determina la normativa vigent: - Programa de suport tècnic i jurídic als ens locals en aquesta matèria. - Diagnosi de les instal·lacions municipals i classificació en funció del risc. - Disseny i implantació d’un programa de manteniment (plans de neteja i desinfecció, control analític) i seguiment i avaluació de la implantació. - Realització d’una analítica per a la detecció de Legionel·la. - Formació: curs per al manteniment d’instal·lacions municipals de risc. - Informació i assessorament als municipis sobre la legislació, així com del programa que s’ofereix des de la Diputació. - Actualització i revisió del Programa per a municipis que ja han participat.
Subvencions activitats socials 2021  Des del 24/06/2021 fins al 23/07/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a entitats i fundacions de caràcter social, per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, exercici 2021.
Dictàmens i valoracions en sòl rural  Des del 04/11/2015 Assistència tècnica en la redacció de dictàmens pericials de l’àmbit agrari o mediambiental,... Assistència tècnica en la redacció de dictàmens pericials de l’àmbit agrari o mediambiental, valoracions del sòl rural de titularitat pública i valoracions en l’àmbit agrari, rural o mediambiental. Definició en dos grups d’assistències: 1. Dictàmens pericials agraris per als ens locals 2. Valoracions de sòl rural de titularitat pública
Pla d'Acció Municipal - PAM 2019  Des del 05/11/2019 La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la... La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos realitzin actuacions dins de diferents programes.
Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum   Des del 13/05/2021 Suport tècnic i/o jurídic als ens locals per tal de donar-los d’alta al SINAC i realitzar el... Suport tècnic i/o jurídic als ens locals per tal de donar-los d’alta al SINAC i realitzar el bolcatge inicial de dades: - Recollir les dades necessàries per poder donar d’alta l’ens local al SINAC. - Donar d’alta els ens locals al SINAC.
Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera d'enginyer tècnic/a d'obres públiques, adscrita a la Unitat de Projectes i Obres de l'Àrea del SAT (Convocatòria 18-046)  Des del 24/11/2021 Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva... Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva d'una plaça de personal funcionari de carrera d'enginyer tècnic/a d'obres públiques, adscrita a la Unitat de Projectes i Obres de l'Àrea del SAT (Convocatòria 18-046).
Assistència en subvencions i convenis  Des del 29/02/2020 L'objecte del servei és ajudar els ens locals en la planificació del finançament de la seva... L'objecte del servei és ajudar els ens locals en la planificació del finançament de la seva activitat, contribuir a una millor gestió en matèria de subvencions i minorar la problemàtica en què es troben. La prestació del servei consistirà en l’acompanyament a l’ens local per aprofundir en matèria de cooperació, amb l’assignació d’una persona de referència de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, que exercirà de gestor durant un termini màxim aproximat d’entre quatre i sis mesos, i mitjançant diferents tipus d’actuacions (reunions presencials, seguiments mensuals, etc.)
Assistència en estudis de costos i tarifes  Des del 04/11/2015 Estudi de costos i tarifes per a la regulació de l'ordenança fiscal de taxes o preus públics,... Estudi de costos i tarifes per a la regulació de l'ordenança fiscal de taxes o preus públics, d'acord amb el TRLRHL.
Assistència en treballs qualificats  Des del 21/10/2015 Treballs qualificats en l’àmbit de l’enginyeria municipal. Consisteix en qualsevol dels treballs... Treballs qualificats en l’àmbit de l’enginyeria municipal. Consisteix en qualsevol dels treballs següents: 1. Estudis d’inundabilitat 2. Mapes de zonificació lumínica 3. Legalització d’instal·lacions d’equipaments municipals 4. Auditories de consum energètic per instal·lacions municipals o de gestió municipal 5. DUPROCIM 5.a) Elaboració de DUPROCIM 5.b) Modificació de dades DUPROCIM 6. Plans directors de serveis 7. Assistència a les meses de contractació 8. Estudis de mobilitat urbana sostenible 9. Informe tècnic de valoració d'instal·lacions solar fotovoltaiques en equipaments municipals. 10.Altres
Registre de documentació adreçada a la Diputació  Des del 27/04/2020 Les administracions públiques tenen l'obligació legal de disposar d'un registre... Les administracions públiques tenen l'obligació legal de disposar d'un registre electrònic general, en el qual assentar tots els documents que es presentin o rebin, així com també s'hi pot anotar la sortida dels documents oficials dirigits a particulars o altres administracions públiques i organismes (article 16 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).
La normativa sobre règim local concreta aquesta obligació per a les entitats que integren l'administració local: Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF).
D'acord amb l'article 3.2 lletra l) del Reial Decret 128/2018. de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, correspon a la funció de secretaria, dins de l'àmbit de la fe pública, "la superior direcció dels arxius i registres de l'ens local".
Subvencions per la conservació i millora d’espais naturals 2021  Des del 02/10/2021 fins al 02/11/2021 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral, per la conservació i millora d’espais naturals, any 2021.
Assessorament en gestió reglamentària  Des del 04/11/2015 Gestió reglamentària. Elaborar formularis, models d’ordenances i reglaments de caràcter no fiscal. Gestió reglamentària. Elaborar formularis, models d’ordenances i reglaments de caràcter no fiscal.
Assistència en vectors ambientals (aigua, residus, energia i aire)  Des del 04/11/2015 Assistència tècnica per a la localització de fuites d’aigua en la xarxa d’abastament municipal... Assistència tècnica per a la localització de fuites d’aigua en la xarxa d’abastament municipal (baixa i alta). Digitalització de la xarxa i assessorament per millorar el seu rendiment. Assistència tècnica en gestió de residus i economia circular i en matèria de contaminació atmosfèrica, odorífera, acústica i lumínica. Inclou: 1.Control de fuites en les xarxes d’abastament d’aigua potable 2.Gestió de residus i economia circular 3.Informes, estudis i assessorament relacionat amb els vectors ambientals de contaminació odorífera, acústica, lumínica i atmosfèrica
Protecció de dades: Adequació de l’ajuntament a la normativa de protecció de dades  Des del 29/07/2021 Assistència per l'adequació de l'ajuntament a la normativa de protecció de dades. Assistència per l'adequació de l'ajuntament a la normativa de protecció de dades.
Assistència en sanitat ambiental  Des del 02/03/2020 Assistència tècnica i/o jurídica en actuacions de sanitat ambiental que puguin ser d’interès per... Assistència tècnica i/o jurídica en actuacions de sanitat ambiental que puguin ser d’interès per als ens locals i estiguin relacionades amb competències municipals de salut pública, com per exemple la prevenció i control de plagues en edificis i/o instal·lacions municipals.