El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Subvencions de concurrència no competitiva
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Subvencions per a activitats i actuacions estratègiques per a ens locals 2024  Des del 03/04/2024 fins al 15/07/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions destinades a ens locals per a activitats i actuacions estratègiques, any 2024.
Subvencions per a activitats i actuacions estratègiques per a entitats 2024  Des del 03/04/2024 fins al 15/07/2024 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions destinades a entitats per a activitats i actuacions estratègiques, any 2024.